Demokrasi için diğer içerik

Kürt gençliği raporu 2020

Kürt Gençler 2020 Raporu:

Kürt Çalışmaları Merkezinin, Yaşama Dair Vakıf ve Rawest Araştırma ile birlikte yürüttüğü Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği Kürt Gençler 2020: Benzerlikler, Farklar ve Değişimler konulu araştırma raporu yayımlandı.

Türkiye'de şiddet bulgular raporu

Şiddetin Sosyolojik ve Kültürel Nedenleri

Rapor, Türkiye’de 18 yaş üstü yetişkin nüfusunun gündelik hayatlarının çeşitli aşamalarında ortaya çıkan şiddetin sosyolojik ve kültürel nedenlerinin, farklı şiddet pratiklerinin, ve şiddetle ilgili algı ve değerlendirmelerinin anlaşılması amacıyla hazırlanmıştır.

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDAN PORTRELER

Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilere değil, siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde yapılmıştır.

YENİ KÜRESEL FEMİNİZM

3-4 Kasım 2017 tarihlerinde, İstanbul’da “Duvarları Yıkmak, Köprüleri Kurmak: Yeni Küresel Feminizmin Yükselişi ve İmkânları” başlıklı konferansın surum ve tartışmalarından oluşan yayınımız okunmaya hazır

Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

Küyerel Düşünce Enstitüsü Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Küyerel Düşün Ortak Kitap’lardan ikincisini “Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?” konusunda yayınladı.

Zorunlu Göç ve Diyarbakır

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Türkiye'de Kürtler

Kürt sorununın kapsamlı bir yaklaşımla tartışıldığı, çatışma çözümü teknikleri ve diğer ülkelerden örneklerin sunulduğu konferansın sunumlarından oluşan kitap yayınlandı.