Demokrasi alani için önceki içeririkler

Demokrasi için diğer içerik

Atom bombasının feminist eleştirisi

Nükleer silahların ne derece ataerkil araçlar olduğunu ve ayrıcalıklı birkaç hükümetin envanterinde bu silahların tutulmasını savunmanın ataerkilliğe nasıl hizmet ettiğini, feminist bir analizle anlamak mümkün.

“Yumruk gibi söz”lerle politika

Esasen, öfke ve husumeti çoğaltarak estetize eden bir dille karşı karşıyayız. Tekrarlarla kendi kendini de coşturan bir ajitasyon dili... Her şeyin açıklamasını bir kalıp söze sığdıran bir fanatizm dili…

By Tanıl Bora

Profesyonel medyanın av mevsimi mi?

Kamboçya’da gazeteciler casuslukla, Myanmar’da drone kullanmakla ya da sözde ‘resmi sırlar yasası’nı ihlal etmekle suçlanıp dava konusu oldular. Haber kanalları, yüklü cezalar karşısında Kamboçya’da da olduğu gibi iflas ettiler. Filipinler’de medya kuruluşları eleştirel haberlerden hoşlanmayan hükümet yetkilileri tarafından sürekli ‘sahte haber’ kanalları olarak yaftalanmakta.

Trans Anma Günü: Sempatiden Dayanışmaya

Bugün, 20 Kasım, Trans Anma Günü. Geniş çaplı sistemik eşitsizlikler hala mevcut- özellikle üç önemli alamda: Toplumsal cinsiyet kimliği/ifadesi, seks işçiliği ve göç.

Kadın Müzesi:

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

Yurttaşlık Sözleşmesi

Demokratik olarak bilinen ülkeler de dahil olmak üzere sivil toplum üzerindeki baskı tüm dünyada yükselişte. Özellikle demokrasi, insan hakları ve toplumsal ve çevresel adalet savunuculuğu yapan aktivist ve örgütler baskı altında.

Egemenlik kisvesi altında otoriter baskı

Mısır ve Rusya gibi ülkelerde sivil toplum hareketlerinin baskılanmasına, “devlet egemenliğinin korunması” ve “ademi müdahale ilkesi” gerekçe gösteriliyor. Hoşa gitmeyen eleştirinin susturulduğu yerde, aktivistlerin her tür dayanışma ve desteğimize ihtiyacı var

Dijital katılım dünyanın pek çok bölgesinde hak değil!

Dünyanın pek çok bölgesinde internet özgürlüğü sadece bir illüzyondan ibaret. Özellikle Arap ülkelerinde, Sahraaltı Afrikası'nda ve Rusya'nın komşu devletlerinde 2015 yılı demokratik katılım ve sivil haklar bakımından yeni bir dip seviyenin görüldüğü yıl oldu. Ute Schaeffer

Tahir Elçi için Yastayız

Elçi’nin ölümü ile sadece Türkiye bir demokrasi ve barış mücadelecisini kaybetmedi Heinrich Böll Stiftung Derneği de çok özel bir dostunu kaybetti. 

By Kristian Brakel, Ulrike Dufner

Türkiye'de Queer Hareketinin Dinamiği

Gezi protestoları Türkiye’deki LGBTİ hareketine[1] yeni ve sürdürülebilir bir ivme kazandırdı. Ancak bu hareketin tarihi, geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmakta. 

By Zülfikar Çetin

"Ölülerimiz, Biz // Öteki Olarak Ölmek" Sempozyum

Kaos GL Derneği, ötekilerin ölü bedenlerinin, çoğunluğun, devletin, kamu gücünün, aile gibi çeşitli toplumsal kurumların kendi zihniyetlerine uygun pratiklerine terk edildiği eleştirisiyle oluşturulan  24 Ekim’de İzmir’de “Ölülerimiz, Biz // Öteki Olarak Ölmek” adlı sempozyumu düzenliyor.

Savaştan Barışa, Çatışmadan Çözüme

DİSA, İsmail Beşikçi Vakfı ve HBS Türkiye temsilciliği, 13 ve 14 Aralık 2014 tarihlerinde Açık Toplum Vakfı’nın da desteğiyle “From War to Peace, from Conflict to Resolution” başlığını taşıyan iki müteakip uluslararası konferans düzenledi.

Türkiye’de seçim maratonu başladı

Haziran 2015’te Türkiye’de genel seçim yapılacak. Gülen Hareketi’ne karşı yürütülen harekatla AKP bir kez daha sözde darbe iddialarıyla ulusu arkasına almaya çabalıyor. Ulrike Dufner’in görüşleri

Uluslararası Konferans: Savaştan Barışa, Çatışmadan Çözüme

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, İsmail Beşikçi Vakfı ve Açık Toplum Vakfı 13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da, 14 Aralık 2014 tarihinde Diyarbakır'da "Savaştan Barışa, Çatışmadan Çözüme konulu uluslararası bir konferans gerçekleştiriyor. 

AKP’nin ikinci Gezi korkusu

Türkiye’deki  iktidar partisi AKP korku içinde. Toplum yine kaynamaya başladı. Ve Kürt partisi HDP hoşgörülü bir siyasi duruşun nasıl olabileceğini gösteriyor.

By Ulrike Dufner

Vahşi Kürdistan Klişeleri… *

Şalvarlı erkekler, ezilen kadınlar ve kendine aşık bir lider: Kürtlere yönelik önyargılarımızı kırmanın ve onları bir ortak olarak kavramanın zamanı geldi.

* Bu yazı daha çok Avrupalı ve Alman kamuoyuna hitap eder.

By Ulrike Dufner

Kürt sorununda rota değişikliği zarureti

Alman dış politikası Kürt partileri konusunda genellikle uygulamadığı kriterler uyguluyor. Türkiye ve PKK arasındaki barış sürecinde güvenlikçi yaklaşımlara indirgenmiş yaklaşımların ötesinde bir yol haritasını talep etmelidir. 

By Ulrike Dufner

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

pdf

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 07-08 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta Yaşam ve Algılar, Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi, Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri, Çatışma Çözümleri ve Müzakere konularında sunulan tebliğler yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerinin Deneyimleri

pdf

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almaktır. 

Dil Yarası”, bugün devam etmekte olan anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sunabilmeyi ümit etmektedir.

Zorunlu Göç ve Diyarbakır

pdf

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Türkiye'de Kürtler

pdf

Barış süreci için temel gereksinimler.

Bu kitapta 29-30 2007 tarihlerinde Diyarbakır şehrinde "Türkiye'de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler" başlıklı konferansta yapılan konuşma ve tartışmalar yayımlanmaktadır. Kitabı web sayfamızdan sipariş edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

Kürt Çalışmaları Konferansı II - Demokratikleşme

07-08 Haziran 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Auditorium’da gerçekleştirilecek olan Kürt Çalışmaları Konferansı, Cumhuriyetin kuruluşundan beri üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanının dışında bırakılan Kürtleri ve Kürt meselesini üniversitenin ve sosyal bilimlerin ilgi alanına dahil etmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin geçmişteki kültürel çeşitliliğini yansıtan yeni mekân, Antakya, İskenderun ve Musa Dağı Ermenileri hakkında bir sergiyle açılıyor

Yaklaşık on yıldır yayınladığı kitapların yanı sıra düzenlediği sergiler ve toplantılarla da Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitliliğe ışık tutan Birzamanlar Yayıncılık, yeni bir galeride faaliyetlerini sürdürecek. İstanbul Pangaltı’da yine uzun süredir farklı kültürlere ait kitapları bulundurmasıyla da tanınan Nostalji Kültür kitabevinin üst katında faaliyet gösterecek olan Galeri, 23 Nisan Çarşamba günü açılacak.

Sessizliğin Duvarlarını Yıkmak

Metis Yayınlarından çıkan “Devrimleri Yazmak: Tunus’tan Suriye’ye Arap İsyanından Sesler” kitabının tanıtımı yazarlarının katılımı ve Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla 17 Nisan 2014 tarihinde SALtT Galata Oditoryumu’nda gerçekleştirecektir.

Türkiye: Cumhurbaşkanı Gül, galiba kamuoyu ile dalga geçiyor

Bugünlerde ne zaman gazete okumaya kalksanız, gördükleriniz karşısında gazeteyi hemen elinizden bırakmak istiyorsunuz. Bunun bir örneği de Twitter yasağının hemen akabinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yine Twitter üzerinden bu yasağın uzun süre ayakta kalamayacağını duyurmasıydı.

Almanya ve Türkiye’de Kadınların Durumu

Heinrich Böll Stiftung Derneği Berlin'de 22 Kasım 2013 tarihinde "Almanya ve Türkiye'de Kadınların Durumu" başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Toplantı başlığı altında; iş hayatı ve cinsiyet ilişkileri, iş ve aile hayatının uyumlaştırışması, eşcinsel / feminist politika - çşitlilik içinde birlik, siyasette kadın-neredeler, ne istiyorlar? konularına yer verilecektir. Yuvarlak masa toplantısından sonra Claudia Neusüß ve Simten Çoşar "Güncel sorunlar ışığında Almanya ve Türkiye’de Kadın Hareketi", Mürvet Öztürk ve Esen Özdemir; Türkiye’deki Gezi Hareketi ve Almanya’daki Blockupy Hareketi örneği üzerinden "Günümüzde kadın hareketi hangi toplumsal eleştirel ortaklara gerek duymaktadır?" başlıklı sunumlarla devam edilecektir. 

Toplumsal Eylem Retoriği Konferansı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV), Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle 13-14 Kasım 2013 tarihlerinde Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi’nde “Toplumsal Eylem Retoriği” konulu bir konferans düzenliyor. Konferans Türkiye'de Haziran 2013'te patlak veren ve Gezi Parkı protestoları etrafında gelişen toplumsal eylemlerin iletişim biçimleri ve retoriğine odaklanmaktadır.

Türkiye'de Paramiliter bir Yapılanma; Köy Koruculuğu Sistemi

Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezinin iki yılı aşkın süredir sürdürüdüğü köy koruculuğu Araştırması sonuçlanmıştır ve rapor yaklaşık 200 sayfalık bir kitap olarak üç ayrı dilde basılmıştır. Bu raporun kamuoyuna tanıtılması amacıyla 9 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında Diyarbakır Kayapınar Parkorman'da bulunan Cegerxwin Kültür Merkezi'nde, Prof. Şemsa Özar ve Dr. Nesrin Uçarlar'ın katıldıkları bir panel düzenlenecektir.

Başka bir aile anlayışı mümkün mü?

Derneğimiz 9-10 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği “Başka bir aile anlayışı mümkün mü?” başlıklı konferansı ile aile kavramını masaya yatırıyor. Toplumsal cinsiyet anlayışının aile politikalarına nasıl yansıdığını ve geçen on yıl boyunca yaşanan değişimi bu konferansta incelemek istiyoruz.

Hakikatleri Açığa Çıkarma ve Geçiş Süreci Adaleti

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, “Silah Bırakma ve Silahsızlanma” panel serisinin üçüncüsünü “Hakikatleri Açığa Çıkarma ve Geçiş Süreci Adaleti” alt başlığıyla 8 Haziran 2013 tarihinde Diyarbakır Sümerpark Resepsiyon salonunda saat 14.00’de gerçekleştiriyor.

Silah Bırakmada Taraflar

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, silah bırakma ve silahsızlanma’ adı altında yapacağı panellerin ilkini Silah Bırakmada Taraflar konusu ve Heinrich Böll Stiftung Derneğinin de katkılarıyla 8 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştiriyor.

Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği sosyal medyayı dört farklı bağlamda masaya yatıran bir konferans düzenlemektedir. İfade özgürlüğü tartışmalarını merkeze koyarak bu meseleyi farklı boyutlarıyla, derinlemesine ele alan bu bilimsel buluşmada alanında yetkin isimlerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ve Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak Kürt meselesini farklı yönleriyle ele alan ve uluslararası deneyimlerden de yararlanacağımız bir toplantıyı düzenlemenin gerekli olduğunu düşündük. 7,8 Aralık 2012 tarihinde Ankara City Otel'de gerçekleşecek bu konferansta Kürt ve Türk kamuoyundaki algı farkları ve kopuş hissi, çözüm sürecinde müdahil olan aktörlerin özellikle siyasetçilerin bu süreçteki rolleri ve sorumlulukları, çözümün koşulları, çatışmaların sonlandırılması, müzakere ve diyalog yöntemleri, medyanın çözümdeki rolü gibi konular üzerinde durulacaktır. 

Feminist Ütopyalar ve Politika

Feminizm Tartışmaları 2012 başlığıyla yürütülen Amargi etkinliklerinin sonuncusu 15 Eylül Cumartesi günü “Feminist Ütopyalar ve Politika” konusuyla Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilecektir.

Diziler Nasıl Yapılıyor/Yazılıyor ve Nasıl Okunuyor?

“Diziler nasıl yapılıyor/yazılıyor, nasıl okunuyor konusu bu konuda çalışma yapan Nükhet Sirman ve Feyza Akınerdem ile birlikte tartışmaya açılacak. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteklediği etkinlik 07 Temmuz Cumartesi günü Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde olacak. 

Pornografi ve Feminizm: Feminist bir Pornografi Mümkün mü?

 Amargi bu hafta Morit Otsberg’in Share adlı kısa porno filmini ve Ssterhood adlı orta metraj belgesel filmini izleyerek “Pornografi ve Feminizm: Feminist bir Pornografi Mümkün mü” sorusunu tartışmaya açılacak. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteklediği etkinlik 26 Haziran Salı günü Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde olacak.

Anayasa Tartışmaları

Amargi Kadın Dayanışma Derneği yürüttüğü Feminist Tartışmaların 12. Haftasında Anayasa konusunu gündemine alıyor. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteklediği etkinlik 16 Haziran Cumartesi günü Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde olacak.

Farklılıklarımızla Yan Yana mıyız?

İstanbul Amargi Heinrich Böll Stiftung Derneği’ni desteğiyle gerçekleştirdiği eminiz tartışmaları ile feminist kuram ve feminist hareketi tartışmaya devam ediyor. 

7. Homofobi Karşıtı Buluşma Başlıyor

Kaos GL Derneği bu yıl yedincisini düzenleyeceği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 01-20 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak. Bir çok etkinliğin yapılacağı uluslararası buluşmada Heinrich Böll Stiftung Derneği Sınırlara Karşı Forum’un gerçekleşmesi için katkıda bulundu.

TANRI ve FELSEFE: TEİS PERSPEKTİF: “Tanrı İnancının Temelleri”

Küyerel Düşünce Platformu (KÜYEREL) Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle 2012 birinci dönem son konferansı 19 Mayıs Cumartesi günü yapılıyor. 29 Mayıs üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Aydın Topaloğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı “Tasavvuf-İlahiyat” başlığı altında devam eden konferansların devam olarak, “Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, Teizm ya da Ateizm” konusu tartışılacak. 

Feminizme Farklı Yaklaşımlar ve 3. Dalga

Feminizme Farklı Yaklaşımlar ve 3. Dalga konusunun ele alınacağı forum Simten Coşar, Semra Arcan Gökçen ve Begüm Başdaş’ın katılımıyla 2 Haziran Cumartesi Mimar Sinan Fındıklı Kampüsünde gerçekleştirilecektir

Feminist Örgütlenme

19 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan Feminist Örgütlenme tartışması Nilgün Yurdalan, Banu Paker ve Esmeray’ın katılımıyla Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilecektir.

Trans Feminizm

12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan Trans Feminizm tartışması Gülkan ve Aligül’ün katılımıyla Amargi Kadın Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilecektir.  

Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet Konferansı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ile Central European üniversitesi ortaklığı ve Heirich Böll Stiftungi Derneğinin katkılarıyla 22-23 Mayıs'ta Cezayir Toplantı Salonunda “Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet” konulu toplantı gerçekleştirilecektir. 

Seks İşçiliğ

 İstanbul Amargi’nin Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği feminizm tartışmalarının yedincisi “Seks İşçiliği” ile devam ediyor.  05 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan toplantıya Şevval Kılıç katılacak. 

Ekoloji ve Feminizm

İstanbul Amargi’nin Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği feminizm tartışmalarının altıncısı “Ekoloji ve Feminizm” ile devam ediyor. 28 Nisan Cumartesi günü “Ekoloji ve Feminizm”i Kızılca Yürür ve Mine Selin Sayarı’nın katılımıyla gerçekleşecek. 

Antimilitarizm ve Feminizm

İstanbul Amargi’nin Heinrich Böll Stiftung Derneğinin desteğiyle gerçekleştirdiği feminist tartışmaları 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’de Antimilitarizm ve Feminizm konusuyla devam ediyor.

Küyerel Düşünce Platformu Konferansı: “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl?

2008’de başlayan “Solda Yeni Arayışlar” başlığı altında, “Yeni Sol: Peki Ama Nasıl?” sorusunu tartışmak için, 28 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’da Taksim Hill otelde düzenlenecek olan konferansa, ODTÜ öğretim üyesi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Genel Başkanı Ferdan ERGUT konuşmacı olarak katılacak. 

Radikal Feminizm

24 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de Amargi Kadın Kooperatifinde Ayşe Düzkan ve Handan Koç ile Valeri Solanas, Shulamith Firestone, Andrea Dworkin ve Christine Delphy’nin izini takip ederek “Radikal Feminizi” konuşuyor. Radikal feminizm nasıl ve neye karşı ortaya çıktı? Radikal feminizm içindeki farklı eğilimler ve sosyalist feminizm ile arasındaki farklar nelerdir? Radikal feminizmin Türkiye’de yansıması nasıl oldu? Aile, seks, aşk, cinsel yönelim, kadın emeğine vb. dair radikal feministlerin görüşlerinin neler olduğunu bu sorular çerçevesinde tartışmaya açıyor.

Türkiye’de Tutuklama Dalgası

MIT Müsteşarının ifadeye çağırılmasıyla Türkiye'deki tutuklama dalgası en yüksek noktasına ulaştı. Bu öncesinde bilgilendirilmeyen Erdoğan hükümetine karşı bir hareketti. Ancak bu noktada bu gelişmelerin politik olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği önemli bir soru.

AKP, AB reform sürecini devam ettirmek istiyorsa, bizi ve Türkiye’deki sivil toplumu desteklemek zorunda

Sivil toplum ve demokratikleşme alanında çalışanların yakından izlediği Heinrich Böll Stiftung Derneği, ne yazık ki toplumun çoğunluğu tarafından yeterince tanınmıyor ve bu tür temelsiz suçlamalar iz bırakıyor. Bu nedenle Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Ulrike Dufner’le görüştük ve bize derneği daha yakından tanıtmasını istedik. Dufner, Başbakan’ın suçlamalarından Ergenekon davasıyla ilişkilendirme çabalarına kadar gündemdeki meselelerle ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı. 

 Yeşil Gazete'de yayınlanan Ümit Şahin'in Röportajına ulaşmak için tıklayınız.

Küyerel Düşünsel Etkinlikleri 2012

Küresel Düşünce Derneği "Değişim, Demokratikleşme ve Zihniyet Dönüşümü” üst başlıkları altında; Türkiye ve Dünya’da değişimin sorunları ve sonuçlarına odaklanan bir dizi etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerle Türkiye’nin demokratikleşmesi, demokrasi kültürünün gelişimi ve zihniyet dünyalarındaki değişiminin kuramsal, kültürel ve ideolojik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Amargi İstanbul Feminizm Tartışmaları 2011

İstanbul Amargi, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle “Geçmişten Günümüze Feminist Tarih Dersleri ve Ürünleri”konulu feminist tartışmalar gerçekleştirmektedir. Toplantıların sonunda "Feminizmin öznesi kimdir" forumu düzenlenecektir.

Ekolojik Anayasa

Ekolojik Anayasa kitabı Yeşil Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteklediği Ekolojik Anayasa Konferansının yayını olarak hazırlandı.

Yanlış bir kelime tutuklanmaya neden olabilir…

Başbakan Erdoğan’ın birkaç hafta önce Alman siyasi dernekleri, Kürt İşçi Partisi PKK’yı siyasi ve maddi olarak desteklemekle itham etmesi tesadüf değil. İddialar zeminsiz olmakla beraber belli bir amaca, Kürt sivil muhalefetini uluslararası düzeydeki ilişkilerinden yalıtmaya ve bunlarla yapılacak her türlü işbirliğinin önünü kesmeye hizmet ediyor.

By Ralf Fücks

Bağımsız Seçim Gözlem Raporu

Seçim gözlemi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının geliştirilmesine destek vermek amacıyla seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkından eşit olarak yararlanabilmesi için yürütülen bağımsız gözlemleme ve raporlama sürecini kapsamaktadır. Eşit Haklar Derneği'nin hazırladığı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

QUEER POLİTİKALARI & FİLİSTİN MÜCADELESİ

Filistin toplumunda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet farklılıkları için alQaws başkanı ve Filistinli queer aktivisti Hannen Maikey 11 Kasım 2011 saat 19:00'da KADAV'da "Queer Politikaları & Filistin Mücadelesi: aktivizmle geçen 10 yıl" başlıklı bir konuşma yapacaktır. Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla düzenelnen toplantın dili ingilizce olacaktir. 

KADAV adres: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. No.22/9 Beyoğlu / İSTANBUL

Kuzu, Üzüm ve Ben - Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına

Zeynel Haldun Tüzel ve Zafer Kakınç’ın hazırladıkları “Kuzu, Üzüm ve Ben – Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına” adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla yayınlandı. Kitap, Kürt mutfağının kökenini, yöredeki diğer toplum ve kavim mutfaklarından ayrıldığı noktaları, lezzetleri ve gelenekleri birinci elden sunuyor okura… Aile sırrı reçeteler, bilgiler ve bu lezzetleri günümüz sofralarına taşımak için, bugün bulunabilen malzemeler ile tanıştırılıyor okurlar… 

Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Değiştirilen Yeradları

TESEV Demokratikleşme Programı Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti döneminde değiştirilen yerleşim isimleri üzerine bir rapor hazırladı. “Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Değiştirilen Yeradları” isimli rapor Sevan Nişanyan tarafından yayına hazırlandı.