Demokrasi için diğer içerik

Kürt gençliği raporu 2020

Kürt Gençler 2020 Raporu:

Kürt Çalışmaları Merkezinin, Yaşama Dair Vakıf ve Rawest Araştırma ile birlikte yürüttüğü Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği Kürt Gençler 2020: Benzerlikler, Farklar ve Değişimler konulu araştırma raporu yayımlandı.

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDAN PORTRELER

Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilere değil, siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde yapılmıştır.

Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

Küyerel Düşünce Enstitüsü Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Küyerel Düşün Ortak Kitap’lardan ikincisini “Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?” konusunda yayınladı.

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 07-08 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta Yaşam ve Algılar, Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi, Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri, Çatışma Çözümleri ve Müzakere konularında sunulan tebliğler yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerinin Deneyimleri

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almaktır. 

Dil Yarası”, bugün devam etmekte olan anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sunabilmeyi ümit etmektedir.

Zorunlu Göç ve Diyarbakır

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Türkiye'de Kürtler

Barış süreci için temel gereksinimler.

Bu kitapta 29-30 2007 tarihlerinde Diyarbakır şehrinde "Türkiye'de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler" başlıklı konferansta yapılan konuşma ve tartışmalar yayımlanmaktadır. Kitabı web sayfamızdan sipariş edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

Kuzu, Üzüm ve Ben - Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına

Zeynel Haldun Tüzel ve Zafer Kakınç’ın hazırladıkları “Kuzu, Üzüm ve Ben – Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına” adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla yayınlandı. Kitap, Kürt mutfağının kökenini, yöredeki diğer toplum ve kavim mutfaklarından ayrıldığı noktaları, lezzetleri ve gelenekleri birinci elden sunuyor okura… Aile sırrı reçeteler, bilgiler ve bu lezzetleri günümüz sofralarına taşımak için, bugün bulunabilen malzemeler ile tanıştırılıyor okurlar…