Almanya ve Türkiye’de Kadınların Durumu

Image removed.

Davetiye

Almanya ve Türkiye’de Kadınların Durumu
22 Kasım 2013
Sachsen-Anhalt Eyalet Temsilciliği Binası
Luisenstr. 18, 10117 Berlin-Mitte

Yuvarlak Masa Toplantisi
09.30
Açılış konuşmaları
Mechthild Veil (Avrupa’da Kadınlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Frankfurt)
Ulrike Dufner (Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi, Istanbul)

10.00-11.00
İş hayatı ve cinsiyet ilişkileri
Çalışma, hayatı idame ettirme ve yaşam arasındaki gerilimli ilişki birçok yöne sahiptir. Toplumsal eşitsizlikler genellikle cinsiyet ve etnik kökene dayanmaktadır. Özellikle annelerin içinde bulundukları durum çok daha vahimdir. Kadınlar için ne gibi bakış açıları tartışılmaktadır? Nesiller arası farklılıklar nelerdir?
Konuşmacı: Alexandra Scheele (Sosyalbilimci, Brandenburg Teknik Üniversitesi, Cottbus)
Yorumlayıcı: Handan Çağlayan (Siyasetbilimci ve yazar)
Moderatör: Mechthild Veil (Avrupa’da Kadınlar Vakfı, Frankfurt)

11.00-12.00
İş ile aile hayatının uyumlaştırılamaması
Eş durumu, kariyer ve çocuklar, Almanya’nın bitmek bilmez tartışma konusu. Bu uyumlaştırılma sorunu yapılar düzleminde ve bireysel ve kişisel düzlemde nasıl ortaya çıkmaktadır?
Almanya’da babalık izninin yürürlüğe girmesiyle ebeveyn parası reformu nasıl bir etki yaratmaktadır? Türkiye’de anne ve babaların davranışını etkileyen aile politika reformları var mı? (Yorumlayıcıya yöneltilmiş soru)
Konuşmacı: Lena Correll (Sosyalbilimci, Protestan Üniversite Berlin)
Serap Güre (KEIG, İstanbul)
Moderatör: Heide Oestereich (TAZ Gazetesi, Berlin)

12.00-14.00 Öğle arası
14.00-15.00
Eşcinsel / feminist politika - Çeşitlilik içinde birlik
Ebeveyn sorumluluğu ve akrabalık bağı konuları, heteroseksüel evlilik dışında nasıl ele alınıyor? Kadın, erkek, eşcinsel, biseksüel ve transseksüeller etnik kökenleri, toplumsal sınıfları ve inanç doğrultularından bağımsız olarak yaşam tarzlarını görünür kılabiliyor mu? Hangi (yeni) ilişki partnerleri gerekli görülüyor ya da emareleri şimdiden görülebiliyor?

Konuşmacı: Antke Engel (Felsefeci ve Queer Teori uzmanı, Queer Teori Enstitüsü, Hamburg/Berlin)
Yorumlayıcı: İsmigül Şimsek (LGBTHareketi, İstanbul)
Moderatör: Ulrike Baureithel (“Der Freitag” Gazetesi, Berlin)

15.00-16.00
Siyasette kadın – Neredeler? Ne istiyorlar?
Kadınların siyaset sahnesindeki temsilleri henüz yetersiz seviyede. Daha fazla cinsiyet demokrasisi elde etmek için hangi (nitel ve nicel) siyasi enstrümanları kullanmak gerekir? Kotaların bu sürece katkısı ne olabilir? Siyasetçiler lobi çalışmaları ve coaching ile nasıl bir katkı sağlayabilir?

Konuşmacı: Manuela Möller (Siyaset ve Ekonomide Kadına Yönelik Avrupa Akademisi, Berlin)
Yorumlayıcı: Fatma Bostan (Başkent Kadın Platformu, Muş)
Moderatör: Hatice Akyün (Gazeteci ve yazar, Berlin)

Toplantı sırasında Türkçe – Almanca simultane çeviri olacaktır.

saat 19.00 – 21.00

Yer: Sachsen-Anhalt Eyalet Temsilciliği Binası, Luisenstr. 18, 10117 Berlin-Mitte (S/U-Bahn Friedrichstraße, Sachsen Anhalt Salonu

Güncel sorunlar ışığında Almanya ve Türkiye’de Kadın Hareketi

Claudia Neusüß (Siyaset danışmanlığı ve proje geliştirilmesi, Berlin)
Simten Çoşar (Hacettepe Üniversitesi, Profesör, İletişim Bilimleri, Ankara)

Günümüzde kadın hareketi hangi toplumsal eleştirel ortaklara gerek duymaktadır?
Türkiye’deki Gezi Hareketi ve Almanya’daki Blockupy Hareketi örneğinde

Mürvet Öztürk (Hessen Eyaletinin Milletvekili, Birlik 90/Yeşiller, Wiesbaden)
Esen Özdemir (İstanbul Feminist Kolektif, İstanbul)

Moderatör: Ulrike Dufner (HBSD Türkiye Temsilcisi)

Toplantı sırasında Türkçe – Almanca simultane çeviri olacaktır.