Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

1994 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Heinrich Böll Stiftung Derneği, Alman Yeşiller Partisine yakın, bağımsız politik bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyadaki "Yeşil Hereket" ailesinin bir parçası olmakla beraber, bağımsız bir kuruluştur. 

Kuruluşundan itibaren Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği arasında siyasi diyalog konusunda çalışmıştır. Demokratik aktörlerin çalışmalarının güçlendirilmesinden insan ve azınlık haklarının korunmasına, ekoloji ve sürdürülebilir kalkınmadan, küresel ve bölgesel güvenlik politikalarının geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme ve teşvik etme gayretindedir. 

Merkezi İstanbul'da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Bürosu 20 yıldır yukarıdaki ilkeleri güden, insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, din ve renk ayırımı yapmaksızın hukuk devleti ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için çaba sarf eden sivil toplum girişimlerini destekler.

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin çalışma alanları,

  • demokratikleşme,
  • ekoloji,
  • dış ve güvenlik politikaları,
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği »

Tarihçe

Yeşiller hareketinin sivil toplum kuruluşu olan Heinrich Böll Stiftung, çalışmalarını yasal bağımsızlık içinde, açık fikirlilik esasına dayalı olarak yürüten toplam 16 eyalet vakfından oluşan federal bir vakıftır.

Tarihçe »

Heinrich Böll kimdir

Almanya'nın en önemli, en tanınmış yazarları arasında yer alan Heinrich Böll, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatını başka hiçbir Alman yazarının başaramadığı ölçüde etkilemiş, ona adeta damgasını vurmuştur. Denebilir ki Böll kadar dünya genelinde anlaşılmış ve benimsenmiş başka hiçbir Alman yazarı yoktur.

Heinrich Böll kimdir »