Demokratikleşme

Erzincan Katre Kadın deneyimleri

Katre Kadın Erzincan saha çalışması deneyimleri

Bu rapor,  toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kapsamlı bir mücadele yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenen “Erzincan’da Kadınlar Buluşuyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Havle Kadın Derneği_Araştırma Raporu_Türkçe_Kapak.jpg

Şiddetin Adını Koymak:

Havle Kadın Derneği’nin Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği Şiddetin Adını Koymak: Kadınların Dini Aidiyetleri Ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları raporu yayınlandı.

egitimde-elestirel-dijital-okuryazarlik kapak.jpg

Eğitimde Eleştirel Dijital Okur-Yazarlık

Teyit.org ve Öğretmen Ağı'nın yürüttüğü "öğretmenler için eleşitrel dijital okuryazarlık" projesi ile hazırlanan "Eğitimde eleştirel dijital Okuyazarlık: Öğretmenden öğretmene el kitabı" yayına!

Hikayenin yok hali kapak

Hikayenin Yok Hali

Yayın

Açık Alan Derneği'nin, Heinrich Böll Stiftung Derneğinin desteğiyle hazırladığı “Hikayenin Yok Hali” kitabı yayınlandı. Yoksulluk anlatılmaya çalışılırken ortaya çıkan gerçek yaşam hikayelerini en iyi anlatacak olan kişilerin yoksulluğu doğrudan deneyimleyenlerin sesinden aktarıldı.

Kürt gençliği raporu 2020

Kürt Gençler 2020 Raporu:

Kürt Çalışmaları Merkezinin, Yaşama Dair Vakıf ve Rawest Araştırma ile birlikte yürüttüğü Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği Kürt Gençler 2020: Benzerlikler, Farklar ve Değişimler konulu araştırma raporu yayımlandı.

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDAN PORTRELER

Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilere değil, siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde yapılmıştır.

Olağanlaşan OHAL / KHK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri

OHAL KHK’ları eliyle Türkiye’nin yönetsel yapısında ve yasal rejimde gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümün bir tahlilini yapmayı; böylece siyasi iktidarın, olağanüstü rejim usullerini kullanarak siyasi/hukuki/ toplumsal kurumları nasıl yeniden yapılandırdığını anlamaya katkı sunmayı amaçlayan raporu ilginize sunuyoruz. 

Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?

Küyerel Düşünce Enstitüsü Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Küyerel Düşün Ortak Kitap’lardan ikincisini “Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır?” konusunda yayınladı.

Sırlanmış Zaman

Türkiye’den NarPhotos ve Agos gazetesi foto muhabiri Berge Arabian, Ermenistan'dan ise 4PLUS Fotoğraf Kolektifleri, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yılında, 1915’ten bu yana konuşulmayarak dilsiz kılınmış, görülmeyerek yok sayılmış, adeta sırlanmış bir zamanın bakiyesine birlikte bakıyorlar.

Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü?

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 9-10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenmiş olan Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü? konulu konferansı kitaplaştırdı. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz. 

Demokrasi ve Siyasal Katılım

23–24 Haziran 2012 tarihinde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Siyasal Katılım" konferansında Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmalar yürütüldü. Konferanstaki sunumlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitabın, demokraside duraksama ve kısmi gerilemeye yol açan unsurlarla sorunun çözümünü amaçlayan önerileri biraraya getirerek demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını umut ediyoruz. Kitabın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz.

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 07-08 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta Yaşam ve Algılar, Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi, Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri, Çatışma Çözümleri ve Müzakere konularında sunulan tebliğler yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Amargi Feminizm Tartışmaları 2012

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiği, her biri 15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 ve 2012 adı altında kitaplaştırdı.

Amargi İstanbul Feminizm Tartışmaları 2011

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 yılnda gerçekleştirdiği, her15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 adı altında kitaplaştırdı.

Avrupa'da Türkiye: Yeni Anayasa Işığında Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci

2012’de demokratikleşme ile anayasa arasındaki bağa ilişkin yoğun tartışmaların yaşanacağı bir dönemden geçeceğimizi önceden biliyormuşçasına, Yeşiller/EFA Grubu ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 1-2 Kasım 2010 tarihinde “Yeni Anayasa Işığında Türkiye’de Demokratikleşme Süreci” başlıklı bir kamu tartışması düzenledi. Akabinde, büyük önem taşıyan bu kamu tartışmasında yapılan sunumları yayınlamaya karar verdik.

Dil Yarası: Türkiye'de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerinin Deneyimleri

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almaktır. 

Dil Yarası”, bugün devam etmekte olan anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sunabilmeyi ümit etmektedir.

Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü

Heinrich Böll Stiftung Derneği 21-22 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü: Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim" konulu konferansta yapılan sunum ve tartışmalar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Zorunlu Göç ve Diyarbakır

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anaya Arayışı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Mart 2008 tarihinde Diyarbakir Barosu ile birlikte “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anayasa Arayışı” başlıklı iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansta tartışılan konular ve sunulan tebliğlerin bir yayın haline getirlip kamuoyunun bilgisine sunulması, bundan sonraki süreçte yapılacak olan anayasa tartışmalarına önemli bir katkı sunacaktır. Kitabın temini veya PDF versiyonu için tıklayınız.

Din ve Demokrasi

Bu kitapta Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 29-30 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan "Din ve Demokrasi" başlıklı uluslararası konferansta yapılan konuşmalar yayımlanmaktadır. Kitabin PDF versiyonuna burdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de Kürtler

Barış süreci için temel gereksinimler.

Bu kitapta 29-30 2007 tarihlerinde Diyarbakır şehrinde "Türkiye'de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler" başlıklı konferansta yapılan konuşma ve tartışmalar yayımlanmaktadır. Kitabı web sayfamızdan sipariş edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

Özgürlükçü ve Demokratik Hukuk Düzeninin Garantisi Olarak İnsan Onuru ve Temel Haklar, AB-Almanya ve Türkiye

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Goethe Enstitüsü ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu'nun 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Bilgi Üniversitesinde düzenlediği "Özgürlükçü ve Demokratik Hukuk Düzeninin Garantisi Olarak İnsan Onuru ve Temel Haklar, AB-Almanya ve Türkiye" konulu konferansta yapılan sunumlar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu burdan indirebilirsiniz.

Kadın Olma Halleri

Türkiye’deki çeşitli kadınlıkların tartışıldığı ve işlendiği bu kitabın, başta lezbiyenler ve biseksüel kadınlar olmak üzere kadın görünürlüğünün ve örgütlenmesinin teşviki olmasını, kadın dayanışmasını pekiştirmesini ve ataerkinin sorgulanmasında büyük bir adım olarak yerini almasını dileriz. 

Kuzu, Üzüm ve Ben - Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına

Zeynel Haldun Tüzel ve Zafer Kakınç’ın hazırladıkları “Kuzu, Üzüm ve Ben – Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına” adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla yayınlandı. Kitap, Kürt mutfağının kökenini, yöredeki diğer toplum ve kavim mutfaklarından ayrıldığı noktaları, lezzetleri ve gelenekleri birinci elden sunuyor okura… Aile sırrı reçeteler, bilgiler ve bu lezzetleri günümüz sofralarına taşımak için, bugün bulunabilen malzemeler ile tanıştırılıyor okurlar… 

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA SÜRECİNİN FARKLI BOYUTLARI

Bu yayın Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumlarından derlenmiştir.

Türkiye’de Eşcinsel Olmak

Bu kitap Ankara’da yapılan 14 söyleşi ile Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da yapılan birer söyleşinin derlendiği toplam 17 söyleşiden oluşmaktadır.

Yeni Bir Anayasada İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Mart-Eylül 2007 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu ile birlikte düzenlediği bir dizi panellerle anayasa alanında çalışan önemli aktörleri bir araya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı. Konunun uzmanı olan akademisyenlerin panellerde yaptıkları sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

GEÇMİŞİN YÜKÜNDEN TOPLUMSAL BARIŞI VE DEMOKRASİYE / GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA: NEDEN? NE ZAMAN? NASIL?

Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumları Geçmişle Hesaplaşma Sürecinin Farklı Boyutları başlıklı toplantıdan derlenmiştir 

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından İngilizce ve Türkçe olarak Ağustos 2007 tarihinde yayınlandı. Toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası deneyim ve tartışmaların yanı sıra Türkiye'deki durumun farklı çizgilerle tartışıldığı yayına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Ekoloji

ekolojik dönüşümde feminist tartışmalar kitap kapağı

Ekolojik dönüşümde feminist tartışmalar

Kitap

Iklim değişikliğinin ekolojik bir kriz halini aldığı, gezegenin yeni bir toplu yok oluş evresine doğru hızla ilerlediği, doğanın tüm bileşenlerinin çoklu bir saldırıya maruz bırakıldığı günümüz koşullarında feminizmi ve ekolojizmi bir arada ve bir ilişki sistemi içinde ele alan bakış açılarına belki de hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktayız. Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar’ın bu ihtiyaca karşılık geldiğini düşünüyor, başta feminizm ve ekoloji alanında mücadele yürüten kişi ve kurumlar olmak üzere herkes için yararlı bir kaynak olmasını ümit ediyoruz.

KAPAK

Türkiye'de güncel kentleşme üzerine

T. Gül Köksal’ın, küresel boyutlu bir kentsel dönüşümün, Türkiye’deki yansımalarını ve bu ülkeye özgü yönetim ile nasıl biçimlendiğini, bu güçlü baskının karşısında halen susturulamayan,durdurulamayan kent hareketine dair yazsı.

Deniz Atlası

Aşırı avlanma, türlerin kaybı ve okyanusların muazzem kirlenmesi - denizler gerilim altında. Denziler Atlası 2017; 40'dan fazla infografik ve yazı ile rakamlar, olgular ve bağlamları konusunda bilgilendiriyor.

Kömür Atlası

Uluslararası versiyonu Heinrich Böll Vakfı tarafından 2015 yılında yayımlanmış olan Kömür Atlası’nı biz de Türkiye’den makaleler ile zenginleştirerek Türkçe yayımlıyoruz.  Kömür Atlas’ında Türkiye’nin kömür gerçeğini, neden kömürden vazgeçilmesi gerektiğini ve bunun yollarını değerli katkılarla birlikte değerlendirdik. Kömür Atlası’nı dikkatinize sunarken Zonguldak’ta, Soma’da, Karaman’da, Şırnak’ta ve tüm Türkiye’deki kömür felaketlerinde yitirdiklerimizi saygı ile anıyoruz.

Şeyl(Kaya) Gazı

Kasım 2014 tarihinde 5. Yeşil Ekonomi Konferansı altında ele alınan "Şeyl(Kaya) Gazı" konusunda yapılmış konuşmalar ve tartışmaların yer aldığı yayınımızdır.

G20 ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Heinrich Böll Vakfı, çalışma ekonomisi uzmanı James Heintz'in G20'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını değerlendirirken, birliğin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyan raporunu 2013 yılında yayınlamıştı. Oxfam'ın hazırladığı bu çalışmada ise, Heintz'in tespitlerinden hareket edilerek, ekonomik eşitzilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve kapsayıcı büyüme arasındaki ilişki daha yakından inceleniyor. Seçilmiş bir dizi G20 ülkesinin vaka olarak ele alındığı çalışmada, G20’nin ana çerçeve metinlerinin yukarıda anılan vaatlerle uyumlu olup olmadığı tartışılıyor. 

TOPRAK ATLASI - Toprak, araziler ve tarlalar hakkındaki olgular ve rakamsal veriler

Tarla, arazi ve toprağa dair sayı ve olgularla yanıt veren ilk toprak atlası Türkçeye çevrildi. 2015 Toprak Atlası çok sayıda grafik ve metinle üzerinde yaşadığımız toprağın durumuna ve bunların maruz kaldığı tehlikelere dair güncel bilgiler sunuyor. Öncelikle Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan raporun Türkçe versiyonu, Türkiye’den güncel bilgiler ve uzman görüşlerinin katkısıyla daha zengin bir içeriğe sahip. 

Doğanın Yeni Ekonomisi

Thomas Fatheuer yeni kitabında doğayı ekonomik bir aktör olarak açıklıyor. Bu fikrin -doğanın metalaşması- arkasında olan, hangi avantaj ve dezavantajlarla ilişkili olduğunu yayının Ingilizce hali ve bir video röportajla bilginize sunuyoruz

Mavi Kadın Saynur Gelendost

“Mavi Kadın Saynur Gelendost” adlı bu kitap, Türkiye çevre hareketinin önemli isimlerinden Saynur Gelendost’un yaşamını, mücadelesini dostları ve mücadele arkadaşlarının kelimeleriyle anlatıyor. Saynur Gelendost kitabı bize sadece önemli bir çevre eylemcisinin anılarını iletmiyor, Türkiye’nin çevre hareketine de yakından bakmamızı sağlıyor.

Kentlerde Yeşil Ulaşım

 Bugün kentlerde yaşayanların en çok şikayet ettiği konulardan biri ulaşım. 2012 yılının sonunda düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi Konferansı’nı bu nedenle “Kentlerde Yeşil Ulaşım” konusuna ayırmıştık. Konferansta politika önerilerine, güncel sorunlara, çözüm önerileri ve başarı öykülerine yer verildi. Küresel iklim değişikliği, toplu taşıma seçenekleri, LGBT bireylerinin ulaşımda yaşadıkları sorunlar, yayalaştırma önerileri ve daha birçok farklı konu konferansta gündeme getirildi. İklim ve çevre dostu ulaşım politikalarını, Türkiye’den ve dünyadan derlenen başarı öykülerini merak ediyorsanız bu yayınımızı severek okuyacağınıza eminiz.

Avrupa’da Türkiye

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin 1-2 Kasım 2010 tarihlerinde ortaklaş düenlediğ İstanbul toplantııdaki “Avrupa ve Tükiye’de Enerji Güenliğ” ve “Nüleer enerji –Tükiye içn seçenek mi?” başılıklı oturumlarda tartışılan konular, elinizdeki bu kitapçıta Sergey Agibalov, Sabahat Aslan, Christian Dolezal, Şule Ergün, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Arif Künar, Necdet Pamir, Mycle Schneider'in konuşmalarıyla bir araya getirilmiştir.

Nükleer Enerji Masalı

Neresinden bakarsak bakalım nükleer enerji ne iklim değişikliği sorunun çözümüne mutlak bir katkı yapma potansiyeline sahip ne de enerji arzını garantilemek için gerekli. Gerçek bunların tam tersi. Enerji talebini yüzde 100 oranında karşılama amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini destekleyenler hem yeni nükleer santralların inşasına hem de eskilerinin ömürlerinin uzatılmasına karşı çıkmalıdır. Öne sürülen iddialara rağmen nükleer enerji, güneş enerjisi çağına doğru ilerlerken kullanılabilecek bir ara dönem stratejisi olmaya uygun değildir. Gerd Rosenkranz, Antony Froggatt, Mycle Schneider, Steve Thomas, Otfried Nassauer ve Henry D. Sokolski'nin "Nükleer Enerjiye Neden Karşıyız" sorusunu cevapladıklarını bu kitabı bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sera Kalkınma Hakları Çerçevesi

İklimin acilen istikrara kavuşturulmasını desteklerken, aynı zamanda tüm insanların yoksulluğun yarattığı mahkumiyeti yaşamadan, onurlu sürdürülebilir insani kalkınma düzeyine ulaşma haklarını korumak üzere tasarlanmış bir iklim koruma çerçevesi. Eco Equity'den Paul Baer ve Tom Athanasiou ve Stokholm Çevre Enstitüsünden Sivan Kartha ve Eric Kemp-Benedict tarafınan hazırlanmış bir rapor

ERENE Yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı

Michael Schreyer ve Lutz Mez'in bir fizibilite çalışmasından oluşan "ERENE Yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı" kitabı Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından yayınlanmıştır. Kitabı sitemiz üzerinden temin edebilir veya PDF haline buradan ulaşabilirsiniz

Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, enerji verimliliği ile ilgili yerel yönetimlere destek sunmak amacıyla Enerji Verimliliği-Teknik Kitapçık adı altında elinizdeki broşürü yayınlamıştır

Türkiye’nin İklim Politikalarını İzleme Raporu

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİK-DER), İDEP’te yer alan faaliyetlerin/hedeflerin iklim değişikliği ile bağlantısının bilinmesi, bu hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin izlenmesi amacıyla Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteği ile bir rapor hazırladı.

Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yerelde faaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Finans ve Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Kırsal Kalkınma El Kitabı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, İstanbul, Ekim 2007
Bu kitapla AB ve Türkiye'de kırsal kalkınma konusunda tartışılan en önemli noktaları sunduğumuzu ve kırsal kalkınma politikasının avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vermiş olduğumuzu umuyoruz. Yayınımızı sipariş edebilir veya web sayfamızdan indirebilirsiniz.

Türkiye, Avrupa Biriliği ve Tarım Politikaları

Türkiye bugün tarım ve kırsal kalkınma politikaları konusunda bir dönüm noktasındadır. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Kasım 2005 tarihinde düzenlediği bir konferansla bu alanda çalışan önemli aktörleri biraraya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı.

Bu konferansla gerek Türkiye’de gerekse AB’de tarım ve kırsal kalkına politikalarına bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmeyi ve mevcut durumun analizini yapabilmeyi hedefledik. AB’ye uyum süreci ile birlikte Türkiye’nin tarımsal yapısında meydana gelecek değişiklikler, bu süreçte Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları ortaya kondu.

Konferansta hem kamu kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden siyaset yapıcılar ve uygulayıcılar hem de bu siyasetten etkilenen üretici kesiminden katılımcılar biraraya gelerek birbirlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinleme şansı elde ettiler. AB tarafından gelen temsilciler AB’nin Türkiye’den beklentilerini aktarırken, Türkiye’nin bu beklentiler karşısındaki olası çözüm önerilerini irdeleme olanağı buldular.

Konferansta yapılan sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

Dış Politika ve Güvenlik

Aaron Stein makale kapak

Yeni Statüko:

E-Makale

Birleşik Devletler ve Avrupa'nın Türkiye ile asla sıcak ilişkileri olmayabilir ama diğer tarafın kırmızı çizgilerinin ne olduğuna dair karşılıklı bir anlayış etrafında örülen açık ve iş görür bir ilişki, belli alanlardaki işbirliğini sürdürülebilir kılabilir.

Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak Pandemi Döneminde İstanbul Örneği.jpg

Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporumuz Çıktı!

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Avcılar gibi göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı 14 belediye ve ulusal ve uluslararası çalışma yürüten 13 sivil toplum kuruluşu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kentsel Hizmetlere Göç Perspektifinden Bakmak: Pandemi Döneminde İstanbul Örneği Raporu’nu hazırladı.

zorunlu göçmenler için sosyal eşitlik pandemi sürecinde yerel yön.rolü.jpg

Zorunlu Göçmenler için Sosyal Eşitlik: Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin ve STK'ların Rolü

TEPAV, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciği ile birlikte, Ankara’da zorunlu göçmen haneler üzerindeki pandeminin etkisini belirlemek, COVID-19 döneminde önlem olarak uygulanan hareket kısıtlayıcı tedbirler esnasında belediye yardımları ve STK faaliyetlerini yürütmeye uygun alternatifleri aramak ve faaliyetlerin zorunlu göçmenler üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirdi.

rapor kapağı

Türkiye'deki Sığınma Mevzuatı ve Politikaları

Rapor

Bu rapor, Türkiye’deki sığınma mevzuatı ve politikalarının, özellikle de geçici koruma, uluslararası koruma, mülteci statüsü belirleme, sınır dışı ve idari gözetim ile ilgili yönlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.

rapor kapağı

İstanbul'da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları

Rapor

Çalışmada, Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde yapılan alan ziyaretleri, gettolaşmanın temel özellikleri ve ayrıştırıcı parametreleri, tüm ilçelerin tarihsel oluşumlarına ve ekonomik yapılarına yer verilerek Suriyeli nüfusun yaşam biçimleri, gettolaşma olgusu ve parametreleri üzerinden tartışılmaktadır.

Resimlerin Gücü

İstanbul’da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından çıkarılan bu yayın ile konferans tebliğlerinden daha geniş kesimlerin yararlanabilmesi hedeflenmiştir. Bu metinlerin yayımlanmasıyla Türk-Alman ilişkilerinde medyanın sorumluluğu konusunun önemine bir kere daha vurgu yaparak bu konuya dikkat çekebilmeyi ve böylelikle Türk-Alman diyalogunun derinlik ve zenginlik kazanmasına katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. Kitabı ücretsiz olarak siparis edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Ermeni Sorunu Tartışılırken...

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, İstanbul Mart 2006 “Ermeni sorunu tartışılırken...” başlığı altında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yeni bir kitap çıkarıldı.Yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer

Heinrich Böll Yaşamı ve Eserleri

Heinrich Böll’ün rahatsızlık veren, ikaz eden sesinin, ölümünden on yıl sonra bugün de söyleyecekleri var bize. Kırk afişin yer aldığı bu kalaydeskopun insan ve yazar Heinrich Böll’ün anısın› canlı tutuyor olması ne kadar iyi.