Yayınlar

Demokratikleşme

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Cuma Çiçek ve Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi Vahap Çokşun, Barış Vakfı için, “Dolmabahçe’den Günümüze Çözüm Süreci: Başarısızlığı Anlamak ve Yeni Bir Yol Bulmak” başlıklı bir rapor hazırladı. 

Türkiye’deki barış mücadelesine güç vermesi umuduyla düzenlediğimiz konferansın sunum ve tartışmalarından oluşan “Savaştan Barışa, Çatışmadan Çözüme” kitabını yayımladık. Kitabı web sayfamızdan indirebilirsiniz, keyifle okumanızı dileriz. 

Türkiye’den NarPhotos ve Agos gazetesi foto muhabiri Berge Arabian, Ermenistan'dan ise 4PLUS Fotoğraf Kolektifleri, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yılında, 1915’ten bu yana konuşulmayarak dilsiz kılınmış, görülmeyerek yok sayılmış, adeta sırlanmış bir zamanın bakiyesine birlikte bakıyorlar.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 9-10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenmiş olan Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü? konulu konferansı kitaplaştırdı. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz. 

23–24 Haziran 2012 tarihinde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Siyasal Katılım" konferansında Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmalar yürütüldü. Konferanstaki sunumlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitabın, demokraside duraksama ve kısmi gerilemeye yol açan unsurlarla sorunun çözümünü amaçlayan önerileri biraraya getirerek demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını umut ediyoruz. Kitabın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 07-08 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç” konulu iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta Yaşam ve Algılar, Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi, Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri, Çatışma Çözümleri ve Müzakere konularında sunulan tebliğler yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan isteyebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiği, her biri 15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 ve 2012 adı altında kitaplaştırdı.

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile, Amargi Kadın Dayanışma Derneği 2011 yılnda gerçekleştirdiği, her15 hafta süren Amargi Feminizm Tartışmalarını, Amargi Feminizm Tartışmaları 2011 adı altında kitaplaştırdı.

2012’de demokratikleşme ile anayasa arasındaki bağa ilişkin yoğun tartışmaların yaşanacağı bir dönemden geçeceğimizi önceden biliyormuşçasına, Yeşiller/EFA Grubu ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 1-2 Kasım 2010 tarihinde “Yeni Anayasa Işığında Türkiye’de Demokratikleşme Süreci” başlıklı bir kamu tartışması düzenledi. Akabinde, büyük önem taşıyan bu kamu tartışmasında yapılan sunumları yayınlamaya karar verdik.

Eğitimde anadilinin kullanılması, bir insan hakkıdır.Çağdaş hukukun çerçevesini çizen birçok metinde, insanların kendi dillerinde eğitim yapmaları bir hak olarak tanınmıştır. Bütün vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü bulunan devletlerin görevi, bu hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almaktır. 

Dil Yarası”, bugün devam etmekte olan anadilinde eğitim tartışmalarının derinleşmesine ve Türkiye’de – Kürtçenin eğitimde kullanılmasını da kapsayan- çokdilli bir eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sunabilmeyi ümit etmektedir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği 21-22 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "Türkiye Siyasetinde Ordunun Rolü: Asker-Sivil İlişkileri, Güvenlik Sektörü ve Sivil Denetim" konulu konferansta yapılan sunum ve tartışmalar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Kalkınma Merkezi’nin Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının içinde yaşadıkları koşulları anlamak ve anlatmak amacıyla hazırladığı araştırma sonuçları Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla “Zorunlu Göç ve Diyarbakır” isimli kitapla yayınlamıştır.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Mart 2008 tarihinde Diyarbakir Barosu ile birlikte “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anayasa Arayışı” başlıklı iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansta tartışılan konular ve sunulan tebliğlerin bir yayın haline getirlip kamuoyunun bilgisine sunulması, bundan sonraki süreçte yapılacak olan anayasa tartışmalarına önemli bir katkı sunacaktır. Kitabın temini veya PDF versiyonu için tıklayınız.

Bu kitapta Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 29-30 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiş olan "Din ve Demokrasi" başlıklı uluslararası konferansta yapılan konuşmalar yayımlanmaktadır. Kitabin PDF versiyonuna burdan ulaşabilirsiniz.

Barış süreci için temel gereksinimler.

Bu kitapta 29-30 2007 tarihlerinde Diyarbakır şehrinde "Türkiye'de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler" başlıklı konferansta yapılan konuşma ve tartışmalar yayımlanmaktadır. Kitabı web sayfamızdan sipariş edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Goethe Enstitüsü ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu'nun 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde Bilgi Üniversitesinde düzenlediği "Özgürlükçü ve Demokratik Hukuk Düzeninin Garantisi Olarak İnsan Onuru ve Temel Haklar, AB-Almanya ve Türkiye" konulu konferansta yapılan sunumlar yer almaktadır. Kitabı web sayfamızdan temin edebilir veya PDF versiyonunu burdan indirebilirsiniz.

Zeynel Haldun Tüzel ve Zafer Kakınç’ın hazırladıkları “Kuzu, Üzüm ve Ben – Bedirhan’ın Sarayından Günümüz Sofralarına” adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla yayınlandı. Kitap, Kürt mutfağının kökenini, yöredeki diğer toplum ve kavim mutfaklarından ayrıldığı noktaları, lezzetleri ve gelenekleri birinci elden sunuyor okura… Aile sırrı reçeteler, bilgiler ve bu lezzetleri günümüz sofralarına taşımak için, bugün bulunabilen malzemeler ile tanıştırılıyor okurlar… 

Bu yayın Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumlarından derlenmiştir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Mart-Eylül 2007 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu ile birlikte düzenlediği bir dizi panellerle anayasa alanında çalışan önemli aktörleri bir araya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı. Konunun uzmanı olan akademisyenlerin panellerde yaptıkları sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından 5-6 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem” başlıklı toplantının ve 17-18 Kasım 2007 tarihinde Mardin’de düzenlenen “Fotoğrafta Kadın da Var!” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumları Geçmişle Hesaplaşma Sürecinin Farklı Boyutları başlıklı toplantıdan derlenmiştir 

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" adlı kitap Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından İngilizce ve Türkçe olarak Ağustos 2007 tarihinde yayınlandı. Toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası deneyim ve tartışmaların yanı sıra Türkiye'deki durumun farklı çizgilerle tartışıldığı yayına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Diğer

Heinrich Böll’ün rahatsızlık veren, ikaz eden sesinin, ölümünden on yıl sonra bugün de söyleyecekleri var bize. Kırk afişin yer aldığı bu kalaydeskopun insan ve yazar Heinrich Böll’ün anısın› canlı tutuyor olması ne kadar iyi.

Ekoloji

Kasım 2014 tarihinde 5. Yeşil Ekonomi Konferansı altında ele alınan "Şeyl(Kaya) Gazı" konusunda yapılmış konuşmalar ve tartışmaların yer aldığı yayınımızdır.

Heinrich Böll Vakfı, çalışma ekonomisi uzmanı James Heintz'in G20'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını değerlendirirken, birliğin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımının son derece sınırlı olduğunu ortaya koyan raporunu 2013 yılında yayınlamıştı. Oxfam'ın hazırladığı bu çalışmada ise, Heintz'in tespitlerinden hareket edilerek, ekonomik eşitzilik ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları ve kapsayıcı büyüme arasındaki ilişki daha yakından inceleniyor. Seçilmiş bir dizi G20 ülkesinin vaka olarak ele alındığı çalışmada, G20’nin ana çerçeve metinlerinin yukarıda anılan vaatlerle uyumlu olup olmadığı tartışılıyor. 

Tarla, arazi ve toprağa dair sayı ve olgularla yanıt veren ilk toprak atlası Türkçeye çevrildi. 2015 Toprak Atlası çok sayıda grafik ve metinle üzerinde yaşadığımız toprağın durumuna ve bunların maruz kaldığı tehlikelere dair güncel bilgiler sunuyor. Öncelikle Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan raporun Türkçe versiyonu, Türkiye’den güncel bilgiler ve uzman görüşlerinin katkısıyla daha zengin bir içeriğe sahip. 

Bu raporda G20’nin stratejileri ve bu stratejilerin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri incelenecektir. Raporda G20’nin, politikasını oluşturup gündemini belirlerken, bunların kadın ve erkekler için ne tür sonuçlar doğuracağını ciddi anlamda göz önünde bulundurmadığı tespit edilmiştir. 

Thomas Fatheuer yeni kitabında doğayı ekonomik bir aktör olarak açıklıyor. Bu fikrin -doğanın metalaşması- arkasında olan, hangi avantaj ve dezavantajlarla ilişkili olduğunu yayının Ingilizce hali ve bir video röportajla bilginize sunuyoruz

“Mavi Kadın Saynur Gelendost” adlı bu kitap, Türkiye çevre hareketinin önemli isimlerinden Saynur Gelendost’un yaşamını, mücadelesini dostları ve mücadele arkadaşlarının kelimeleriyle anlatıyor. Saynur Gelendost kitabı bize sadece önemli bir çevre eylemcisinin anılarını iletmiyor, Türkiye’nin çevre hareketine de yakından bakmamızı sağlıyor.

 Bugün kentlerde yaşayanların en çok şikayet ettiği konulardan biri ulaşım. 2012 yılının sonunda düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi Konferansı’nı bu nedenle “Kentlerde Yeşil Ulaşım” konusuna ayırmıştık. Konferansta politika önerilerine, güncel sorunlara, çözüm önerileri ve başarı öykülerine yer verildi. Küresel iklim değişikliği, toplu taşıma seçenekleri, LGBT bireylerinin ulaşımda yaşadıkları sorunlar, yayalaştırma önerileri ve daha birçok farklı konu konferansta gündeme getirildi. İklim ve çevre dostu ulaşım politikalarını, Türkiye’den ve dünyadan derlenen başarı öykülerini merak ediyorsanız bu yayınımızı severek okuyacağınıza eminiz.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin 1-2 Kasım 2010 tarihlerinde ortaklaş düenlediğ İstanbul toplantııdaki “Avrupa ve Tükiye’de Enerji Güenliğ” ve “Nüleer enerji –Tükiye içn seçenek mi?” başılıklı oturumlarda tartışılan konular, elinizdeki bu kitapçıta Sergey Agibalov, Sabahat Aslan, Christian Dolezal, Şule Ergün, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Arif Künar, Necdet Pamir, Mycle Schneider'in konuşmalarıyla bir araya getirilmiştir.

Neresinden bakarsak bakalım nükleer enerji ne iklim değişikliği sorunun çözümüne mutlak bir katkı yapma potansiyeline sahip ne de enerji arzını garantilemek için gerekli. Gerçek bunların tam tersi. Enerji talebini yüzde 100 oranında karşılama amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini destekleyenler hem yeni nükleer santralların inşasına hem de eskilerinin ömürlerinin uzatılmasına karşı çıkmalıdır. Öne sürülen iddialara rağmen nükleer enerji, güneş enerjisi çağına doğru ilerlerken kullanılabilecek bir ara dönem stratejisi olmaya uygun değildir. Gerd Rosenkranz, Antony Froggatt, Mycle Schneider, Steve Thomas, Otfried Nassauer ve Henry D. Sokolski'nin "Nükleer Enerjiye Neden Karşıyız" sorusunu cevapladıklarını bu kitabı bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

İklimin acilen istikrara kavuşturulmasını desteklerken, aynı zamanda tüm insanların yoksulluğun yarattığı mahkumiyeti yaşamadan, onurlu sürdürülebilir insani kalkınma düzeyine ulaşma haklarını korumak üzere tasarlanmış bir iklim koruma çerçevesi. Eco Equity'den Paul Baer ve Tom Athanasiou ve Stokholm Çevre Enstitüsünden Sivan Kartha ve Eric Kemp-Benedict tarafınan hazırlanmış bir rapor

Michael Schreyer ve Lutz Mez'in bir fizibilite çalışmasından oluşan "ERENE Yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı" kitabı Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından yayınlanmıştır. Kitabı sitemiz üzerinden temin edebilir veya PDF haline buradan ulaşabilirsiniz

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, yerel yönetimlere enerji verimliliği ile ilgili destek sunmak amacıyla Enerji Verimliliği-Farkındalık Broşürü’nü yayınlamıştır

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, enerji verimliliği ile ilgili yerel yönetimlere destek sunmak amacıyla Enerji Verimliliği-Teknik Kitapçık adı altında elinizdeki broşürü yayınlamıştır

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİK-DER), İDEP’te yer alan faaliyetlerin/hedeflerin iklim değişikliği ile bağlantısının bilinmesi, bu hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin izlenmesi amacıyla Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin desteği ile bir rapor hazırladı.

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yereldefaaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Enerji verimliliği alanında çalışan uluslararası örgütler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de özellikle yerelde faaliyet gösteren ve politika üretenleri aynı platformda buluşturan bu konferansta yapılan sunumları ve gerçekleşen tartışmaların özetini üç ayrı broşür halinde ilginize sunuyoruz: Finans ve Enerji Verimliliği; Belediyeler, Örnek Uygulamalar ve Belediyeler Arası İşbirliği ve Sivil Toplum
Kuruluşları ve Yerel Yönetimler: Başarı Hikayeleri. 

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, İstanbul, Ekim 2007
Bu kitapla AB ve Türkiye'de kırsal kalkınma konusunda tartışılan en önemli noktaları sunduğumuzu ve kırsal kalkınma politikasının avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vermiş olduğumuzu umuyoruz. Yayınımızı sipariş edebilir veya web sayfamızdan indirebilirsiniz.

Türkiye bugün tarım ve kırsal kalkınma politikaları konusunda bir dönüm noktasındadır. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Kasım 2005 tarihinde düzenlediği bir konferansla bu alanda çalışan önemli aktörleri biraraya getirerek sorunları birlikte belirlemeyi amaçladı.

Bu konferansla gerek Türkiye’de gerekse AB’de tarım ve kırsal kalkına politikalarına bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmeyi ve mevcut durumun analizini yapabilmeyi hedefledik. AB’ye uyum süreci ile birlikte Türkiye’nin tarımsal yapısında meydana gelecek değişiklikler, bu süreçte Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları ortaya kondu.

Konferansta hem kamu kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden siyaset yapıcılar ve uygulayıcılar hem de bu siyasetten etkilenen üretici kesiminden katılımcılar biraraya gelerek birbirlerinin sorunlarını ilk ağızdan dinleme şansı elde ettiler. AB tarafından gelen temsilciler AB’nin Türkiye’den beklentilerini aktarırken, Türkiye’nin bu beklentiler karşısındaki olası çözüm önerilerini irdeleme olanağı buldular.

Konferansta yapılan sunumları ve sunumlar ardından gerçekleştirilen tartışmaları bu kitapla sizlere sunuyoruz.

Dış Politika ve Güvenlik

Lena Kirschenmann ile Gülcan Yücel’in hazırladığı bu yayında, göç ve işçi göçü konusundaki kişisel tutumlar hakkında birçok bilgi yer almakta.

İstanbul’da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından çıkarılan bu yayın ile konferans tebliğlerinden daha geniş kesimlerin yararlanabilmesi hedeflenmiştir. Bu metinlerin yayımlanmasıyla Türk-Alman ilişkilerinde medyanın sorumluluğu konusunun önemine bir kere daha vurgu yaparak bu konuya dikkat çekebilmeyi ve böylelikle Türk-Alman diyalogunun derinlik ve zenginlik kazanmasına katkıda bulunabilmeyi umuyoruz. Kitabı ücretsiz olarak siparis edebilir veya PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Yayını, İstanbul Mart 2006 “Ermeni sorunu tartışılırken...” başlığı altında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından yeni bir kitap çıkarıldı.Yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlikler

11 Mart 201730 Nisan 2017
21 Nisan 201723 Nisan 2017
Şimdi Sıra Konya'da