gocmen-mahallelerinde-yasam-rapor-kapak-tr.jpg
Rapor

Göçmen mahallelerinde yaşam:

Türkiye’de 2010 sonrası göçler ve göçmenlerin toplumsal katılımı
For free

Günümüzde Türkiye, dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke. 3,3 milyondan fazla Suriyelinin yanı sıra, başka ülkelerden 300 bin fazla mülteci ve sığınmacı, ayrıca 1,3 milyondan fazla ikamet izinli yabancı ve bilemediğimiz sayıda düzensiz göçmen Türkiye’de yaşıyor. Ancak göçmenler ve mültecilerin sayıları, yaşadıkları toplumsal koşullar, kamu ve özel sektör hizmetlerine erişimleri hakkında resmi veriler sınırlı. Bu konuda yapılan önemli akademik araştırmalar olmakla birlikte, onların da bazı kısıtları var.

Elinizdeki çalışma, Türkiye’de göçmenlerin sosyal uyumu veya entegrasyonu hakkında bütüncül bir veri oluşturma ihtiyacından ortaya çıktı. Nicel araştırma ve nitel araştırma için birbirini takip eden bölümlerde elde edilen bulgular ayrıntılarıyla tartışılıyor. Nicel araştırma sonuçlarının yer aldığı bölümde katılımcı profili, barınma durumu, eğitim düzeyi, işgücüne katılım ve ekonomik durum, göçmenlerin Türkçe dil becerileri, toplumsal katılım, yaşanılan yerden memnuniyet, haksızlığa uğrama algısı ve gündelik hayatta bağımsız hareket edebilme imkânları Suriyeliler, Türkiyeliler ve diğer göçmenler için karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Anket kapsamında katılımcılardan hanelerinde yaşayan kişiler hakkında da bilgi toplandığından, hane halklarının sosyo-ekonomik profili de çalışmanın bu bölümünde irdeleniyor. Ayrıca saha çalışması yapılan illere göre farklılaşan veriler de tartışılıyor. Nitel araştırma sonuçlarının yer aldığı bölümde ise göçmen ve mültecilerin istihdama, barınmaya, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımları, sivil toplumun ve belediyelerin onlara yönelik hizmetleri ve son olarak önyargılar ve ayrımcılık konuları işleniyor.

Product details
Licence