Turkiye_Savunma_Sanayiinin_Ekonomi-Politik_Haritasi kapak.jpg
Rapor

Türkiye Savunma Sanayiinin Ekonomi-Politik Haritası

For free

Nisan 2020 - Kasım 2020 ve Şubat 2021 - Ağustos 2021 tarihleri arasında, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile Yurttaşlık Derneği'nin yürüttüğü "Türkiye Savunma Sanayiinin Haritalandırılması: Ekonomi ve Dış Politika" çalışma sonucunda “Türkiye Savunma Sanayiinin Ekonomi Politik Haritası” isimli rapor yayındı. 

Barış Alp Özden ve İsmet Akça tarafından yazılan raporda;

* Türkiye'deki askeri sanayiinin yakın dönemdeki gelişim seyri incelenmiş; 

* Türkiye savunma sanayiinin harcamaları, ithalat ve ihracatı, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlere dair ve Dünya savunma sanayisine dair toplam mali veriler, Türkiye savunma sanayiinin dünyadaki yeri, toplam mali boyutu ve faaliyet gösteren şirketlerin mali payları gibi veriler tamamen açık kaynaklardan edinilerek haritalandırılmış; 

* Ürünler ve projeler üzerinden sektördeki şirketler arası ilişkileri, şirket payları ve taşeron ilişkileri haritalandırılmış ve değerlendirilmiştir. 

Product details
Licence