Göç ve eğitim çalıştay sonuç raporu

Mart ayında Anadolu Kültür ile birlikte düzenlediğimiz "Göç ve Eğitim: Türkiye'de ve Almanya'da Aile Dili Okul Dilinden Farklı Olan Çocukların Okullaşması" çalıştayının sonuç raporunu Prof. Dr. Uğur Tekin ve Prof. Dr. Deniz Yükseker kaleme aldı. Türkiye ve Almanya'da mülteci/göçmen çocukların eğitim siteminde karşılaştığı çok-boyutlu/çok-katmanlı sorunları, saha deneyimi olan uzmanların katkılarıyla ve karşılaştırmalı bir perspektifle ele alan raporun konuyla ilgilenenler için önemli bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Product details
Date of Publication
Ağustos, 2017
Number of Pages
17
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe