ÖNSÖZ

Türkiye siyasal hayatı, olaylar ve kişiler örgüsü bakımından başka ülkelerde eşine az rastlanır biçimde muazzam bir zenginlik ve karmaşıklıktadır. Güncel siyaseti anlamak, yakın ve uzak geçmişteki siyasal kişilere ve onların yapıp ettiklerine dair bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uzmanlar eliyle hazırlanmış, rahat okunur, derli toplu, bilgilendirici olduğu kadar da analitik bir biyografiler çalışmasının eksikliği ve buna duyulan ihtiyaç bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Bu ihtiyaç, Türkiye siyasetini izleyen yabancı kamuoyu, uzmanlar ve ilgililer açısından daha da yakıcıdır. Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır.

Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilerle değil, siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki siyasal hayatın  bu kadar dinamik ve zengin olduğu bir ülkede, çalışmada yer alacak isimlerin seçimini gerçekleştirmek kolay değildir ve olmamıştır. Bu kitaba dâhil edilecek isimleri belirlerken, yakın dönem Türkiye siyasal hayatında etki etmiş ve gündem olmuş figürleri esas aldık. Kapsamı sadece parlamenter siyasal alanla sınırlı tutulmayıp, sivil toplum alanından isimleri de içermeye dikkat ettik. Türkiye siyasal hayatının çok güçlü bir erkek egemen yapıya sahip olduğu hepimizin malumu. Kitaba konu olan kişileri belirlerken toplumsal cinsiyet açısından da dengeli bir dağılım oluşturmaya çalıştık. İsimleri belirlerken üzerinde durduğumuz kriterlerden bir tanesi de, günümüz siyasetindeki ağırlıkları her ne olursa olsun, farklı siyasal akımların temsil edilmesi oldu. Yasal politik faaliyetin dışında kalmakla birlikte siyasal hayatta ve gündemde çok etkili olmuş bazı kişileri de kitaba dahil ettik.

Kitaba katkı sunan yazarlar, kaynak olarak gazete ve dergi arşivlerinden, günlük gazetelerden, anılardan, kurumsal tarihlerden ve Türkiye siyaseti üzerine yazılmış çok sayıdaki incelemeden faydalandılar. Ancak amacımız akademik bir eserden ziyade Türkiye siyasetindeki gelişmeleri takip etmeye ve anlamlandırmaya çalışan okuyucu için genel bir rehber hazırlamak olduğu için metni dipnot ve kaynaklarla bölmek istemedik.

Elinizdeki kitapla sonuçlanan Türkiye Siyasal Hayatından Portreler projesi, Tarih Vakfı koordinatörlüğünde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ortaklığında yürütülmüştür.

İsmet Akça, Barış Alp Özden

-------------------------

Kitabın basılı hali için; info@tr.boell.org adresine mail atabilirsiniz.

Tags
Product details
Date of Publication
2019
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği - Tarih Vakfı
Number of Pages
286
Licence
Language of publication
Türkçe