Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

For free

Heinrich Böll Stiftung Derneği 2006 yılında gerçekleştirdiği ‘Cinsiyetlerarası Demokrasi’ konulu atölye çalışmalarında ve ardından gerçekleştirilen uluslararası konferansta Türkiye’de toplumsal cinsiyet konusunun  tartışılmasına ihtiyaç olduğunu gözlemledi. Toplumsal cinsiyet konusunun yeteri kadar tartışılmaması, bu konuda kadınların ve kadın örgütlerinin ortak bir görüşe sahip olmaması ve bu konudaki yayınların da yetersizliğini hesaba katarak uluslararası deneyimlerinde aktarıldığı bu kitap projesini gerçekleştirmiştir. Bu kitapta toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir yönüyle ele alınmayarak,  aynı zamanda uluslararası deneyimler de aktarılmıştır.

Bu yayın çalışmasında, 2006 yılında yaptığı Cinsiyetlerarası Demokrasi konulu atölye çalışmalarının (siyaset, eğitim, aile-din-toplum ve çalışma hayatı) sonuçları, atölye çalışmalarından sonra gerçekleştirilen uluslararası konferansta  gendermainsreaming konusunda sunum yapan Ulrike Allroggen’in sunumu da yer almaktadır. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin bakış açısı ve merkezi büronun bu konudaki fikirlerini de yansıtan bir makalenin yer aldığı bu kitapta, diğer ülkelerin uluslararası deneyimleri de ele alınmıştır.

Bunun yanında, Heinrich Böll Stiftung Derneği diğer büroları ile ortaklaşmak ve deneyimlerin aktarımı amacıyla Filistin, Pakistan ve Polonya bürolarından deneyimlerini aktarılması düşüncesiyle bu ülkelerden de makalelere yer vermiştir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Türkiye’de 2007 yılının seçim yılı olması nedeniyle de Mart ayında Ka-Der'in yaptığı 'bıyıklı kadınlar' kampanyasını iki farklı bakış açısının içereceği değerlendirmelerle bu konuyu tartışmak amaçlamıştır. Yapılan bu kampanya gerek basında gerek siyasette bir çok tartışmalara neden oldu. Bu tartışmaların dindar olan ve dindar olmayan iki kesim tarafından yorumlanmasına çalışılmıştır.

Ayrıca Nisan ayında İzmir’de yapılan  3. Ege Kadın Buluşmasında tartışılan kadının siyasete katılımını gündemine alarak, bu toplantıda sunum yapan Nazik Işık ve İlknur Üstün’ün makalelerinin yer aldığı tartışmaları da bu çalışmanın içinde.

Bu nedenlerle Heinrich Böll Stiftung Derneği Istanbul bürosu bu konularda bir kitap yayınlamak istedi: Toplumsal Cinsiyet konusunu bir çok yönden ele alacak bu kitap aşağıdaki konu başlıkları ve makalelerden oluşacak.

 • Almanya'da Toplumsal Cinsiyet, Ulrike Allroggen 
 • Polonya'da Toplumsal Cinsiyet, Izabela Kowalczyk 
 • Filistin'de Toplumsal Cinsiyet, Nadia Hajal / Backleh
 • Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Hayatı, Aysun Sayın
 • Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Mina Göğüş Tan
 • Toplumsal Cinsiyet ve Aile-Din-Toplum, Nilgün Yıldırım
 • Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, S.Nazik Işık
 • Siyasette Yeni Bir Dönem Başlatmak İçin, S.Nazik Işık
 • Kadınların Siyaset Tarzı, İlknur Üstün
 • Strotip Savaşının Nankörlüğü, Fatma Bostan Ünsal
 • Politik Katılımda Eşitlik : "Bıyıksız Siyaset" Mümkün mü?, Sinem Coşar

Kitabımızın baskısı tükenmiştir ancak yukarıdan PDF halini indirebilirsiniz.

Product details
Date of Publication
Ağustos 2007
Publisher
HBSD
Number of Pages
112
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe / İngilizce
ISBN / DOI
978-975-00954-2-9
Tags