TÜSES Kapsayıcı belediyecilik policy paper kapak.png
Politika belgesi

Kapsayıcı belediyecilik ve göçmenlerin kamusal hizmetlere erişimi:

Yerel politikalar için öneriler
For free

ÖZET

İstanbul’da günümüzde tahminen 1,5-2 milyon civarında göçmen ve mülteci yaşıyor. Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler en büyük grubu oluştururken, uluslararası koruma statüsüne başvuranlar veya bu statüyü alanlar, ikamet izniyle kentte bulunanlar ve düzensiz göçmenler diğer grupları teşkil ediyor. Göç politikaları ulusal düzeyde yapılırken, yerel yönetimler kentlerde yaşayan göçmenlerin kamu hizmetlerine ulaşımında giderek daha fazla rol oynuyorlar. Ancak belediyelerin göçmenlere etkin şekilde hizmet sunabilmesi için göçmenlere ilişkin veri paylaşımı, yasal mevzuat, mali kaynaklar, personel, iş birlikleri ve sürdürülebilirlik açısından sorunlar var.

Yerel yönetimlerin göçmenleri de kapsayıcı politikaları nasıl geliştirebileceğini ve bu konuda yaşanan sorunları tartışmak üzere, 21 Ekim 2021’de Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) “Katılımcı Belediyecilik Anlayışı ve Göçmenlerin Kamusal Hizmetlere Erişimi” başlıklı çevrimiçi bir çalıştay düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerinin temsilcileri ile göç alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve araştırmacılar çalıştayda bir araya geldiler. Bu rapor, çalıştaya katılanların göçmenlerin kamusal hizmetlere erişimine ilişkin gözlemlerini ve yerel politika önerilerini bir araya getirmektedir.

Product details
Licence