Demokrasi ve Siyasal Katılım

For free

Demokrasi Endeksi, Freedom House gibi demokrasi konusunda çalışmalar yürüten araştırma merkezlerinin tespitlerine göre, birçok ülkede demokrasi alanında ilerleme yerine bir gerileme veya duraksama söz konusu. Demokrasinin kötüye gidişinin göstergeleri arasında, toplumların karar mekanizmalarından giderek ciddi ölçüde dışlanmış olması, geleneksel siyasi oluşumlara veya seçim gibi demokratik mekanizmalara katılımın gerilemesi, siyasete ve siyasal partilere güvenin azalması sayılabilir. Demokrasi ile siyasal katılım arasındaki ilişkiyi farklı açılardan değerlendirmeye çalıştığımız “Demokrasi ve Siyasal Katılım” başlıklı konferanstaki sunum ve tartışmaları bu kitapta bulabilirsiniz.

23–24 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen bu konferans Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlendi. Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmalar yürütüldü. Konferanstaki sunumlardan yola çıkarak hazırladığımız bu kitabın, demokraside duraksama ve kısmi gerilemeye yol açan unsurlarla sorunun çözümünü amaçlayan önerileri biraraya getirerek demokrasinin güçlenmesine katkı sunmasını umut ediyoruz.

Kitabın tamamını indirmek için yukarıdaki PDF butonuna basınız. Ayrıca posta masrafları size ait olmak üzere kitabı ücretsiz olarak info@tr.boell.org adresinden isteybilirsiniz.

Product details
Date of Publication
Ağustos 2013
Publisher
HBSD
Number of Pages
194
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-87169-6-4
Tags