Erzincan Katre Kadın deneyimleri

Katre Kadın Erzincan saha çalışması deneyimleri

For free

Bu rapor,  toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kapsamlı bir mücadele yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenen “Erzincan’da Kadınlar Buluşuyor” projesi kapsamında hazırlanmıştır.  Ocak 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan saha çalışmaları Kavakyolu ve İzzetpaşa mahallelerinde 600 kadınla yapılan yüz yüze görüşmelere, gözlemlere, toplantılara, kurumlara yapılan bilgi edinme başvurularına ve kadın da(ya)nışma merkezimize başvuran kadınların erkek şiddetiyle, patriyarka ile mücadele, deneyim ve paylaşımlarına dayanmaktadır.

Kadınların deneyim ve paylaşımlarının; erkek şiddetinin önlenmesi, şiddete maruz bırakılan kadınların güçlenmesi, mevcut yasalar ve mekanizmalardaki eksikliklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Raporda aktarılan veriler 11 aylık süre zarfında, da(ya)nışma merkezimize gelen şiddet başvurularından ve mahallelerde yapılan anketlerden edinilen niceliksel verilere ve mahallelerde yapılan yüz yüze görüşmelerden ve gözlemlerden elde edilen niteliksel verilere dayanmaktadır. Verilerin elde edilme sürecinde gizlilik ilkesine uygun davrandığımızı, kadınların sınırlarına özen gösterdiğimizi ve genel olarak araştırma etiğine uygun davrandığımızı belirtmek isteriz. Hazırladığımız raporun kadına yönelik şiddetle mücadele alanına katkı sunmasını umuyoruz.

Product details
Licence