pandemide bakım emeği zaman kullanımı araştırması kapak tr.jpg
Rapor

Pandemide Evde Bakım ve Zaman Kullanımı

Araştırma
For free

Bu araştırma raporu Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği için 18 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunun Koronavirüs Pandemisi sırasında ev içi işler, evde bakım, çalışma pratikleri ve zaman kullanımlarını anlamak, pandemi öncesi ve pandeminin farklı dönemlerindeki farklılaşmaları incelemek amacı ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş, tarafından hazırlanmıştır.

Raporda hane büyüklüğü ve karakteristiği, hane içi ilişkiler ve iş paylaşımı, hanede yaşayan ve bakım ihtiyacı olan bireylerin durumu ve bakımı, pandemide hane içi ilişkiler ve çalışma pratikleri, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim pratikleri ve bu konularda yaşanan zorluklar, zaman kullanımında demografik farklılaşmalara yer verilmiştir. Bu konular hem kendi içinde hem de pandemi öncesi ile pandeminin ilk dönemlerindeki bulgularla kıyaslanarak analiz edilip yorumlanmıştır.

Rapor içeriği 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde araştırma örneklemlerinde yer alan bölgelerde, hanelerde yüz yüzü görüşülen kişilerin görüş ve tercihlerini yansıtmaktadır.

Raporu yukarıda PDF butonundan indirebilirsiniz veya

İnteraktif modül için bakınız:

https://www.dataritim.com/product/pandemide-zaman-kullanimi-ve-evde-bakim

Product details
Licence