ERENE

Yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı
Series
For free

Neden yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı (ERENE)?

Avrupa Birliği, kendi politik dinamizmini ve Avrupa kamuoyunun onayını korumak istiyorsa kendine büyük hedefler koyması lazım. Bu nedenle bu yüzyılın ortalarına kadar Avrupa karbondioksit emisyonlarının %80-90 oranında düşürülmesi hayati bir proje olmalıdır. AB böylece global iklim korumasına önemli bir katkıda bulunabilir ve aynı zamanda Avrupa ekonomisini, yüz binlerce yeni işyeri yaratan, geleceğe dönük bir rotaya fırlatabilir. Odak noktasında kaynak verimliliğini olağanüstü derecede artırıldığı ve enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiler sayesinde büyük ölçüde karşılandığı yeni bir endüstriyel devrim söz konusu.

Bu yolda bir ilk adımı Avrupa Konseyi, 2020 yılına kadar AB karbondioksit emisyonlarını %20 oranında düşürmeyi ve yenilenebilir enerjilerin oranını %20’ye artırmayı taahhüt ettiği Mart 2007 tarihinde attı. Sadece asgari bir talebi ortaya koyan bu hedeflere, mevcut enstrümanlarla ve stratejilerle ulaşılıp ulaşılamayacağı şüphelidir. Bu daha ziyade bunun ötesinde, yüzyılın ortasına kadar Avrupa’nın elektrik ihtiyacının büyük ölçüde rejeneratif kaynaklarla karşılanması için çana harcanması ile ilgili. Bunun için potansiyel ise rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal enerji ve su gücünde Avrupa çapında, bölgesel olarak farklı dağılmış olsa da, yeterince bulunmaktadır. Günümüzde AB çapında öncelikle bu potansiyelin yaklaşık yüzde onundan, yenilenebilir kaynaklardan elektrik kazanılması için faydalanılmaktadır.

Bu potansiyellerin açılması, yenilenebilir enerjilerin Avrupa ölçeğinde geliştirilmesi ve AB içindeki işbirliğinin desteklenmesi için yeni enstrümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. ERENE böyle bir enstrüman olmayı amaçlamaktadır: “Yenilenebilir enerjiler için bir Avrupa ortaklığı”nın kurulması.

Asıl hedefi kendi üye ülkeleri için garanti altına alınmış bir enerji tedariki sağlamak olan “Kömür ve çelik için Avrupa Birliği”, Avrupa’daki uzlaşmanın beşiğinde bulunuyordu. Enerji politikası alanındaki sonraki Avrupa Birliği inisiyatifi, Avrupa Atom Birliği EURATOM’du. Amacı atom enerjisi kullanımını desteklemek ve böylece Avrupa’nın enerji ithalatı bağımlılığını azaltmaktı. Aradan geçen zaman içinde bu sözde gelecek endüstrisi milyarlık bir mezara dönüştü.

ERENE, atom enerjisinin risklerini önleyen ve Avrupa’yı 21. yüzyılın enerji tedariki konusunda öncü yapan başka bir yol açmayı amaçlıyor: enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması. ERENE EURATOM’a benzer şekilde yeni bir sözleşmeli ortaklık olarak oluşabilir veya konseyin kararı sayesinde AB çatısı altında kurulabilir.

Biz bu öneriyi diğer ayaklar “enerji tasarrufu” ve “enerji verimliliğinin artırılması” ile birlikte Avrupa genel stratejisinin bir parçası olarak anlıyoruz. ERENE, yenilenebilir enerji kaynaklarının Avrupa Birliği’nde artırılmasına konsantre olmalıdır. Ülkelerin üzerindeki programlar ve projeler, büyüklük avantajlarından faydalanılması, yenilenebilir enerjiler için bir ortak pazarın yaratılması ve masrafların bölünmesi sayesinde katılımcı üye ülkeler için Win-win durumları yaratmayı amaçlamaktadır.

Tags
Product details
Date of Publication
2009
Publisher
HBSD
Number of Pages
100
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-3-927760-83-7