ekoloji

avrupa-hidrojen-ekonomisine-guc-vermek-kapak-tr.jpg

Avrupa hidrojen ekonomisine güç vermek:

Rapor

Tolga Demiryol bu raporunda Türkiye’nin Avrupa’ya potansiyel hidrojen tedarikçisi olarak oynayabileceği rolü değerlendiriyor. Raporun ilk bölümünde hidrojen teknolojisinin gelişimi ve enerji dönüşümündeki rolüne yer veriliyor. İkinci bölümde AB’nin hidrojen stratejisi inceleniyor. Üçüncü bölümde Türkiye’deki hidrojen sektörünün mevcut durumu ve potansiyeli ele alınıyor. Son bölümde ise AB ve Türkiye arasındaki hidrojen iş birliğine dair temel zorluklar ve sonraki adımlar değerlendiriliyor.