Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anaya Arayışı

For free

1982 Anayasası yürürlüğe girdiği günden beri sürekli eleştiriye uğramış ve 1987’den başlayarak birçok kez değişikliğe uğramıştır. 1982 Anayasası demokratik hukuk devletinin temel gereksinimlerine yeterince cevap vermiyor. Bu eksiklikleri giderebilmek için tek tek reformlar yapmak yerine kapsamlı bir anayasa değişikliği birçok akademisyen, anayasa hukukçusu ve sivil toplum kuruluşu tarafından talep ediliyor. Türkiye Hükümeti 2007 yılındaki genel seçimlerden sonra yeni bir anayasanın oluşturulmasını vaat edip, Prof. Ergün Özbudun başkanlığında bir anayasa komisyonunu, bugünkü koşullara uygun bir anayasa taslağı hazırlaması için görevlendirdi.

Resmen kamuoyu ile paylaşmamasına rağmen bu anayasa taslağı birçok bilirkişi, sivil toplum temsilcisi ve aydın tarafından tartışıldı. Bu tartışmalar, mevcut anayasa ve hazırlanan anayasa taslağını, bugünkü Türkiye toplumun varlığını, insan hakları, azınlık hakları ve demokrasi kriterleri ile ilgili uluslararası standartları dikkate alarak inceleyip nasıl bir anayasa istendiğini ortaya koydu.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Mart 2008 tarihinde Diyarbakir Barosu ile birlikte “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Bir Anayasa Arayışı” başlıklı iki günlük bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansta tartışılan konular ve sunulan tebliğlerin bir yayın haline getirlip kamuoyunun bilgisine sunulması, bundan sonraki süreçte yapılacak olan anayasa tartışmalarına önemli bir katkı sunacaktır.

Product details
Date of Publication
Aralık 2009
Publisher
HBSD
Number of Pages
168
Licence
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-88952-1-8