Finans ve Enerji Verimliliği

Product details
Date of Publication
Ocak, 2012
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği türkiye Temsilciliği
Number of Pages
60
Licence
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-88952-8-7
Table of contents

4......Önsöz

7......Finans ve Enerji Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı

19.....Enerji Verimliliği Kredileri

Melih Çadırçı (KfW)

25.....Su ve Biyoçeşitlilik Konularında Finansal Sorumluluk

Ivo Mulder (UNEP-FI)

31.....Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kalkınma

Alper Acar (UNDP)

37.....Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

Burak Kartal (TURSEFF)

43.....Şekerbank ve Enerji Verimliliği

Şafak Bezirgan (Şekerbank)

47.....Yuvarlak Masa Toplantıları Özeti

57.....Konuşmacılar