Finans ve Enerji Verimliliği

Product details
Date of Publication
Ocak, 2012
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği türkiye Temsilciliği
Number of Pages
60
Licence
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-88952-8-7
Table of contents

4......Önsöz
7......Finans ve Enerji Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı
19.....Enerji Verimliliği Kredileri
Melih Çadırçı (KfW)
25.....Su ve Biyoçeşitlilik Konularında Finansal Sorumluluk
Ivo Mulder (UNEP-FI)
31.....Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kalkınma
Alper Acar (UNDP)
37.....Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı
Burak Kartal (TURSEFF)
43.....Şekerbank ve Enerji Verimliliği
Şafak Bezirgan (Şekerbank)
47.....Yuvarlak Masa Toplantıları Özeti
57.....Konuşmacılar