COVİD-19 Pandemi Döneminde Mültecİ LGBTİ+lar ve Yaşadıkları Hak İhlalleri Raporu
Rapor

Pandemi Döneminde Mültecİ LGBTİ+lar ve Yaşadıkları Hak İhlalleri

For free

Bu rapor; COVİD-19 pandemisi döneminde Türkiye’de yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan mülteci LGBTİ+ların yaşadıkları hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasına ve bu alanda yaşanan hak ihlallerinin giderilmesi için geliştirilecek sosyal politikalara kaynak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgiler; HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği “Mülteci LGBTİ+lar Özelinde 17 Mayıs IDAHOBIT” online etkinliklerine katılan mülteci LGBTİ+ların deneyimleridir. Etkinliklere katılan mültecilerin çoğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan mülteci LGBTİ+lardır. Burada beyan edilen kimlik bilgilerinin tümü kişilerin güvenliği göz önünde bulundurularak anonimleştirilmiştir.

Raporun son kısmında yer alan “Mülteci LGBTİ+ Talepler Bildirisi” ise HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği “Mülteci LGBTİ+lar Özelinde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Gün BuluşmalarıVI” kapsamında düzenlenen etkinlikte mülteci LGBTİ+lar ve bu alanda çalışmalar yürüten LGBTİ+ aktivistler tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bildiri 5 dilde (Arapça, Farsça, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe) hem Türkiye’de faaliyet gösteren LGBTİ+ oluşumlarla hem de uluslararası LGBTİ+ oluşumlarla mail yolu ile paylaşılmıştır.

Product details
Licence
All rights reserved