YENİ KÜRESEL FEMİNİZM

yükselişi ve imkanları

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak; 3-4 Kasım 2017 tarihlerinde, İstanbul’da “Duvarları Yıkmak, Köprüleri Kurmak: Yeni Küresel Feminizmin Yükselişi ve İmkânları” başlıklı konferansın surum ve tartışmalarından oluşan yayınımız okunmaya hazır.

2018 yılının sonuna kadar kitabın posta masrafları bize ait olmak üzere kitabı ücretsiz olarak info@tr.boell.org adresine mail atarak isteyebilirsiniz.

Konferanstaki amacımız, dünyadaki kadın hareketlerinin kazanımlarından ilham alınarak bugün hala devam ettirdikleri mücadelelere biraz daha yakından bakabilmekti. Bugün Türkiye ve dünyanın geçtiği zor ve karanlık zamanlarda kadın hareketlerinin her şeye rağmen mücadele ederken nasıl yollar izledikleri ve aldıkları üzerine kadınların birlikte düşündükleri bir buluşma gerçekleşti. ABD, Polonya, Hindistan, Arjantin ve İrlanda gibi dünyanın farklı ülkelerindeki kadın hareketlerinden davet edilen kadınlarla Türkiye’deki kadınların yaşadıkları farklı deneyim ve mücadele biçimleri paylaşıldı. Bu kitap, işte bu buluşmanın dökümüdür.

Nira Yuva Davis’in açılış konuşmasını yaptığı konferansı takip eden, çoğunlukla aktivist, akademisyen ve öğrencilerden oluşan kadınlar; kadınlar arasındaki farklılıklar, sınırlar ve ortaklıklar üzerine kafa yormaya ve soruları birlikte çoğaltmaya çalıştılar. Farklı coğrafyalardan bir araya gelen kadınlar; sahip oldukları farklı etnisite, sınıf, cinsel yönelim/eğilim ve dini inanç gibi nedenlerle kadınların deneyimleri, sorunları ve mücadelelerinin farklılaşma hikayelerini bir kere daha dinlerken aynı zamanda bugün dünyaya hakim olan patriyarkal, kapitalist ve sağ muhafazakar yönetimlerin kadınların yaşamları üzerinde yarattığı olumsuz ortaklığı da gözler önüne serdi. Konferans sırasında yapılan sunumlar geçmişe ve bugüne bakmakla birlikte özellikle 2017 yılında tüm dünyada tekrar sokaklara dökülen kadınların gündemindeki sorunları, mücadele alanları ve yöntemlerini ve politika yapma biçimlerini içeriyordu. Patriyarka, kapitalizm, feminizm ve kadın dayanışması üzerine bolca tartışma ve sorunun döndüğü ve paylaşımın yapıldığı konferans; dünyada kadın hareketlerini ve kadınları bekleyen zorluklar yanında imkanların da altını çizerek sona erdi. Ve mücadeleye devam diyerek…

Product details
Date of Publication
Kasım, 2018
Publisher
hbs
Number of Pages
208
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-66143-1-6
Table of contents

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ, Semahat Sevim, Heinrich Böll Stiftung Derneği..........................................................................................................................5
AÇILIŞ KONUŞMASI: Nira Yuval-Davis...................................................................................................................................7
Açılış Tartışma Bölümü...............................................................................................................................................17
BİRİNCİ OTURUM:
KESİŞİMSEL FEMİNİZMİN İMKÂN VE SORUNLARI.................................................................................23
Türkiye’de Kadın Hareketi ve Kesişimsellik Yaklaşımı
Kesişimsellik Tartışması.................................................................................24
Alev Özkazanç
Sembolik Bir Yapıştırıcı Olarak Toplumsal Cinsiyet: Neo-liberal Düzenin
Reddi İçin Toplumsal Cinsiyet Nasıl Şemsiye Bir Kavram Haline Geldi?.........37
Weronika Grzebalska, Eszter Kováts ve Andrea Pető
Birinci Oturum Tartışma Bölümü....................................................................43
İKİNCİ OTURUM: FEMİNİST HAREKET İÇİNDEKİ FARKLILIKLAR VE YENİ OLUŞUMLAR.....................................................................................49
Avrupa’da Feminist Hareket İçinde Farklılaşma ve Ortaklıklar.......................50
Carol Mann
Türkiye’de Güncel Feminist Hareket İçindeki Ayrışmalar ve Tartışmalar........54
İnci Özkan Kerestecioğlu
Kadın Grevi ve % 99 için Feminizm...............................................................64
Tithi Bhattacharya
İkinci Oturum Tartışma Bölümü.....................................................................69
ÜÇÜNCÜ OTURUM: DİNCİ-SAĞ OTORİTER POPÜLİZMLERİN VE MİLİTARİZMİN YÜKSELİŞİ KARŞISINDA KADIN HAREKETLERİ
VE FEMİNİST HAREKETLER.....................................................................79
Siyah Protesto: Gerçekler ve İmgeler............................................................80
Magdalena Staroszczyk
OHAL Altında 2017 8 Mart’ını Örgütlemek....................................................86
Tuğçe Canbolat
Sovyetler Birliği’nin Çöküşünden Bugüne Kadar Ukrayna’da Feminizm..........90
Ella Lamakh
Üçüncü Oturum Tartışma Bölümü...................................................................96
DÖRDÜNCÜ OTURUM: YEREL VE KÜRESEL OLARAK ÖRGÜTLENMEK
VE DİRENMEK-1.......................................................................................103
Müslüman Dünyada LGBTİ Hakları için Örgütlenmek ve Direnmek..............104
Rima Athar
Türkiye’de Sağ Popülizmin Yükselişi ve LGBTİ+ Hareketi...........................121
Aylime Aslı Demir
İrlanda’da Kürtaj Karşıtı Yasaya Karşı Kadın Protestosu..............................127
Emily Morgan Waszak
Dördüncü Oturum Tartışma Bölümü.............................................................134
BEŞİNCİ OTURUM: YEREL VE KÜRESEL OLARAK ÖRGÜTLENMEK
VE DİRENMEK-2.......................................................................................149
Küresel Adalet, Demokrasi ve Latin Amerika’da Kadın Hareketi..................150
Virginia “Gina” Vargas Valente
Türkiye ve Dünyada Kadınların Barış Hareketi.............................................162
Feride Eralp
Küresel Mülteci Krizi Karşısında Feminizm ve Dayanışma............................169
Sanem Öztürk
Beşinci Oturum Tartışma Bölümü.................................................................174
KAPANIŞ FORUMU...................................................................................181
Kapanış Değerlendirmesi.............................................................................182
Fatmagül Berktay
Kapanış Forumu Tartışma Bölümü...............................................................190
ÖZGEÇMİŞLER..........................................................................................203