Mültecider araştırma raporu kapağı

Küçük Küçük ülkeler yaratmak

Ebeveyn ve gençlerin gözünden Türkiye'de yaşayan mülteci çocukların eğitime erişimi araştırma raporu
For free

Mülteci-Der'in hazırladığı rapor, büyük ölçüde okul çağında çocuğu olan mülteci ebeveynlere ve şu anda okul çağı dışında olsalar da, daha önce Türkiye’de, bir eğitim kademesinde okula devam etmiş olan mülteci gençlerle yapılan derinlikli görüşmelere dayanmaktadır. Bunun dışında, kısaca ulusal ve uluslararası mevzuat değerlendirmesi yapılmıştır. Bu rapor kapsamında yapılan görüşmeler dışında, Mülteci-Der’in başvurucularının eğitime erişim konusunda paylaştıklarına ve Mülteci-Der ekibinin gözlem ve deneyimlerine de zaman zaman yer verilmiştir. 

Product details
Date of Publication
Kasım, 2021
Licence