Sera Kalkınma Hakları Çerçevesi

For free

Bu çalışma, acil olarak iklimi istikrara kavuşturma programına ihtiyaç duyulduğunu, böyle bir programın ancak uluslararası gayret-paylaşımıyla ilgili çıkmazın kararlı şekilde çözül-mesiyle mümkün olacağını ve bu çıkmazın iklim krizi ile kalkınma krizi arasındaki ciddi, ama yine de aşılabilir bir çelişkiden kaynaklandığını ileri sürmektedir.

Ayrıca, uluslararası iklim çıkmazını ortadan kaldırmanın en iyi yolunun, belki mantığa aykırı gelse bile, iklimi koruma gündeminin UNFCCC’nin “ortak, fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve tek tek beceriler” kavramı temelinde öngörülebilecek veya öngörülmesi gereken kalkınma eşitliğinin korunmasını içerecek şekilde genişletilmesi olduğunu ileri sürmektedir.

Sera Kalkınma Hakları (GDR) çerçevesi, küresel ısınmayı 2oC’nin altında tutmak için tasarlanmış olan son derece iddialı emisyon azaltma yolları bağlamında, tam da bunu yapmaktadır. Ulusal sorumluluğu ve kapasiteyi tanımlamakta ve bir küresel yoksulluk çizgisinin ılımlı şekilde üstünde bir gelir düzeyiyle tanımlanan bir “kalkınma eşiğiyle” temsil edilen bir uygun refah standardı için hâlâ mücadele veren insanları iklim krizinin maliyetlerinden ve kısıtlamalarından kurtaracak şekilde ulusal iklim yükümlülüklerini değerlendirmektedir. Ayrıca, hem bir ülkenin kalkınma ihtiyacının gerçek derinliğini hem de refahının gerçek boyutunu yansıtmakta eksik kalan ulusal kişi başına ortalama milli gelire dayalı normal uygulamanın ötesine çıkarak, uluslararası gelir dengesizliklerini formel şekilde hesaba katmaktadır. Bu yaklaşım, bize uluslar, bölgeler ve farklı gayret-paylaşımı rejimleri arasında tutarlı şekilde karşılaştırma yapabilme olanağı veren bir referans çerçeve sağlamaktadır.

Bir başka deyişle, GDR’nin çerçevesi, tüm insanların onurlu ve sürdürülebilir bir insani kalkınma düzeyine ulaşma hakkının korunması konusunda eşit duyarlılık gösterilerek iklimi dengeye oturtmaya yönelik bir küresel acil seferberliğin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermek üzere tasarlanmıştır. Bu çalışmada, GDR’nin çerçevesini ve onun çıkarımlarıı örnekleyen rakamsal verileri sunmak istiyoruz.

Tags
Product details
Date of Publication
Ekim 2009
Publisher
HBSD
Licence
All rights reserved