avrupa-hidrojen-ekonomisine-guc-vermek-kapak-tr.jpg
Rapor

Avrupa hidrojen ekonomisine güç vermek:

Türkiye’nin rolü ne olabilir?
For free

Tolga Demiryol bu raporunda Türkiye’nin Avrupa’ya potansiyel hidrojen tedarikçisi olarak oynayabileceği rolü değerlendiriyor. Çalışmada ortaya konan analiz, kamuya açık belgelerden, sektör raporlarından ve uzmanlarla yapılan mülakatlardan elde edilen verilere dayanıyor. Raporun ilk bölümünde hidrojen teknolojisinin gelişimi ve enerji dönüşümündeki rolüne yer veriliyor. İkinci bölümde AB’nin hidrojen stratejisi inceleniyor. Üçüncü bölümde Türkiye’deki hidrojen sektörünün mevcut durumu ve potansiyeli ele alınıyor. Son bölümde ise AB ve Türkiye arasındaki hidrojen iş birliğine dair temel zorluklar ve sonraki adımlar değerlendiriliyor.

Product details
Date of Publication
Ocak 2023
Licence
Table of contents

Hidrojen: beklentiler gerçekçi mi?

AB’nin hidrojen stratejisi

Türkiye hidrojen sektörü

Politika yapımına dair sorunlar ve sonraki adımlar

Sonuç