Tolga Demiryol

Tolga Demiryol, Altınbaş Üniversitesi’nde siyaset bilimi doçentidir. Aynı kurumda Enerji ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak da görev yapmaktadır. Demiryol, Virginia Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora derecesini almış, uluslararası ve karşılaştırmalı ekonomi politik alanında uzmanlaşmıştır. Princeton Üniversitesi International and Regional Studies’de Fung Global Fellow olarak çalışmıştır. Ekonomik karşılıklı bağımlılık teorileri, Türk dış politikası, bölgesel iş birliği, kalkınmanın ekonomi politiği ve enerji konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Güncel araştırmaları altyapı yatırımlarının jeopolitiği ve büyük güçler arasındaki teknolojik rekabet üzerine odaklanmaktadır.

Contributions: