Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Araştırması

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve TÜSES’in katkılarıyla, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini amaçlayan Siyasi Parti Üyesi Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Araştırması yayınlandı. Haziran-Kasım 2018 döneminde İstanbul’da gerçekleştirilen projede Ak Parti Gençlik Kolları, HDP Gençlik Meclisi, CHP Gençlik Kolları ile Ülkü Ocakları’nın sosyal medya kullanımını anlamak için parti üyesi gençlerle görüşmeler yapıldı; parti gençlik kollarının Twitter hesapları incelendi.

Gülüm Şener, Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından yapılan araştırma, gençlerin siyasete dijital araçlarla etkin katılımının önündeki engelleri de göstererek dijital siyaset için etkin politikaların geliştirilmesini hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, siyasi parti üyesi gençlerin sosyal medyayı kullanım pratikleri ile çevrimiçi iletişimin partili gençlerin siyaset yapma biçimlerine etkisini incelemektir.

Çalışma 6 bölümden oluşmaktadır.1. Bölüm’de gençlik ve siyasi katılım, gençlik kolları, gençlik ve internet, sosyal medya ve siyasi partiler üzerine üretilen alanyazına yer verilmiştir. 2. Bölüm’de araştırmada kullanılan nitel ve nicel araştırma teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 3. Bölüm ve 4. Bölüm’de siyasi parti üyesi gençlerle yapılan derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmalarında elde edilen bulgular paylaşılarak gençlerin sosyal medyaya bakışı ve sosyal ağlar üzerindeki stratejileri ele alınmıştır. 5. ve 6. Bölümlerde dört siyasi partinin gençlik kollarının Twitter hesaplarının içerik ve ilişki analizinin bulguları paylaşılmıştır. 

Product details
Date of Publication
Aralık 2018
Publisher
Tüses, HBS
Number of Pages
87
Licence
Language of publication
Türkçe
Table of contents

GRAFİKLER................................................................................................................6

GİRİŞ............................................................................................................................7

1.BÖLÜM : GENÇLİK, SİYASİ PARTİLER VE YENİ MEDYA.......................14

1.1. Gençlik, Siyaset ve Siyasi Parti Gençlik Kolları ..........................................14

1.2. Gençlik, siyasi katılım ve internet ..................................................................20

1.3. Sosyal medya ve siyasi partiler....................................................................... 23

2. BÖLÜM: YÖNTEM..............................................................................................28

3. BÖLÜM: GENÇLİK KOLLARININ SİYASETİNDE SOSYAL MEDYANIN

ROLÜ.........................................................................................................................31

3.1.Gençlerin dijital siyasete bakışı........................................................................31

3.2. Sosyal medya gençleri görünür kılıyor...........................................................33

3.3. Gençlere ulaşmada ve yeni üye kazanmada sosyal medyanın rolü.............36

3.4. Sosyal medya örgütlenmeyi kolaylaştırıyor....................................................40

3.5. Kuşak farkı........................................................................................................41

4.BÖLÜM: GENÇ PARTİLİLERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİ........43

4.1. Mecralar ve kullanım farklılıkları...................................................................43

4.2. Bütçe ve insan kaynağı sorunu.........................................................................47

4.3. Sosyal medyada siyasi kimlik yönetimi............................................................49

4.4. Sansür ve otosansür...........................................................................................52

4.5. Dijital güvenlik ve sosyal medya eğitimi..........................................................54

5. BÖLÜM: GENÇLİK KOLLARININ TWITTER İÇERİK ANALİZİ............56

5.1. Tweet konuları....................................................................................................57

5.2. Tweet gönderim amacı.......................................................................................62

5.3. Tweetlerde medya kullanımı.............................................................................66

5.4. Tweetlerde görsel kullanımı..............................................................................68

5.5. İçerik analizi değerlendirmesi...........................................................................70

5

6. BÖLÜM: GENÇLİK KOLLARININ TWITTER İLİŞKİ ANALİZİ.............73

6.1.Tweetlerin orijinalliği..........................................................................................73

6.2. Tweetlerde yanıt verme oranı...........................................................................74

6.3. Siyasi aktörlerle ilişkilenme...............................................................................74

6.4. Gençlik kolları başkanlarının hesapları...........................................................77

6.5.Takipçilerle etkileşim..........................................................................................78

SONUÇ........................................................................................................................80

KAYNAKÇA..............................................................................................................84