Frischlich & Humprecht - Trust, Democratic Resilience, and the Infodemic-1.jpg
Politika Belgesi

Trust, Democratic Resilience, and the Infodemic

Güven, Demokratik Direnç ve İnfodemi
For free

“Genellikle, kriz zamanlarına kadar güven ilişkilerinin ne kadar kırılgan olduğunu fark etmeyiz."

Bu politika belgesi, Covid-19 salgını bağlamında güven ile yanlış bilgi ve yalan haber arasındaki bağa odaklanmaktadır. Öncelikle, toplumsal kurumların makro düzeydeki (özellikle demokratik kurumlar ve medya), gruplar arası ilişkilerde bölgesel düzeydeki ve bireylerin iktidara yönelik komplo zihniyeti olarak adlandırılabilecek genele yayılmış güvensizliklerinin mikro düzeyindeki seçili güvensizlik tahminlerini açıklamak için sarmal imgesi kullanılır.

Bu makale, her düzeyde, salgından önceki güven(sizlik) durumuna ilişkin kanıtları ve düşüş halindeki güven düzeylerinin yanlış bilgi, yalan haber  ve/veya komplo anlatılarına karşı kırılganlığı nasıl artırdığını incelemektedir. Bu çerçeveye yerleştirilen makale, daha sonra Covid-19'un güven ve kirli bilgi arasındaki karşılıklı etkileşimi her üç düzeyde nasıl etkilediğini tartışmaya ve artan bu güvensizliğin başarılı salgın kontrolü ve istikrarı nasıl tehlikeye attığını gösterecektir. Son olarak, aşağı doğru dezenformasyon sarmalını önlemek ve her üç düzeyde de toplumsal direnci güçlendirmek üzere başlangıç ​​noktaları ortaya koyacaktır.

Yanlış bilgi ve yalan habere karşı toplumsal direnci geliştirmek için, ele alınması gereken altı temel zorluk aşağıda sunulmuştur:

  1. Sosyal medya mimarisi ve iş modelleri, komplo anlatılarının, yanlış bilgi ve yalan haberin yayılması bakımından benzeri görülmemiş bir güç ortamı oluşturmaktadır.
  2. Tüm dünyada, demokratik kurumlara ve medyaya olan güvenin azalması kutuplaşma, eşitsizlik ve siyasi aktörler ve medya temsilcilerinin uygunsuz davranışlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu tür gelişmeler, vatandaşların alternatif haber kaynaklarına yönelme olasılığını artırabilir ve yanlış bilgi, yalan haber ve komplo anlatılarına karşı daha savunmasız hale gelmelerine neden olabilir.
  3. Devam eden gruplar arası çatışmalar ve ayrımcılık, zaman içinde gruplar arası güvensizliğe yol açarak vatandaşların "kirli" bilgiye daha yatkın hale getirebilir. Bunun sonucunda, yanlış bilgi, yalan haber ve komplo hikayeleri şiddete ve radikalleşme süreçlerine katkıda bulunabilir.
  4. Temel insanî biliş ve sosyo-politik gelişmelerin kolay anlaşılması, öznel kesinlik, grup içinde ve dışında olumlu bir kendilik imgesi ihtiyacı, insanları komplo hikayelerine açık hale getirir.
  5. Yanlış bilgi ve yalan haber ve özellikle komplo hikayeleri genellikle bir toplumdaki mevcut sorunlar nedeniyle demokratik kurumlara ve dış grupları suçlar, halk arasında daha da fazla güvensizliğe yol açar ve böylece aşağı doğru bir güvensizlik ve aldatma döngüsüne katkıda bulunur.
  6. Covid-19 salgını, mevcut güvensizliği pekiştirmiş ve aşağı doğru güvensizlik sarmalını hızlandırması muhtemel olan küresel bir yanlış bilgi, yalan haber ve komplo hikayeleri seline yol açmıştır.

Bu nedenle, hükümet, sivil toplum, medya, siyaset ve bilim çevrelerini içeren ve bu bilgi düzensizliğini, demokratik kurumlar, gruplar arası ve bireysel olmak üzere her üç düzeyde, işbirliği içinde ele alan çok sektörlü bir çabayı yükseltmek gerekmektedir.

İngilizce dilindeki yayına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Product details
Licence
Table of contents

İçindekiler

 

Özet

01 Giriş

02 Gerekçe

            2.1 Güven Tanımı

            2.2 Güven ve Covid-19 Krizi

03 Metodoloji ve Sorunlar

04 Güvensizlik Sarmalı

            4.1 Toplumsal Düzeyde Güven: Demokratik Kurumlar ve Haber Medyası

            4.2 Gruplar Arası Düzeyde Güven: Gruplar Arası Çatışmalar

            4.3 Bireysel Düzeyde Güven: Güvensizlik ve Komplo Düşünceleri

            4.4 Ara Özet: Çok Düzeyli Güven, Yalan Haber ve Yanlış Bilgi Bağı

05 Covid-19 Salgını Sırasında Güven ve Yalan Haber

            5.1 Toplumsal Kurumlar Düzeyi

            5.2 Gruplar arası Düzey

            5.3 Bireysel Düzey

            5.4 Ara Özet: Covid-19 "Yangına Körükledi"

06 Aşağı Doğru Güvensizlik Sarmalını Önlemek

            6.1 Eşitsizlik, Kutuplaşma, Güvensizlik ve Yalan Haberle Mücadele

            6.2 Gruplar arası Çatışmaları Ele Alma ve Gruplar Arası Olumlu Temas Sağlama

            6.3 Vatandaşları Güçlendirmek, Kesinlik ve Değer Sağlamak

07 Sonuç

Referanslar

Tags