disa pandemi kadın rapor kappağı
Rapor

Diyarbakır’da Pandemi ve Kadın:

Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Zorluklar, Eğilimler, Olanaklar
For free

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) ile birlikte yürüttüğümüz Diyarbakır’da Pandemi ve Kadın konulu araştırma yayınlandı. Aysel Fidan tarafından araştırılan ve kaleme alınan rapor Diyarbakır’da yaşayan kadınların ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yürüten örgütlerin pandemi koşullarından nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.

Araştırma, Diyarbakır’da kadın örgütlerine yapılan başvurularda pandeminin etkisi niteliksel olarak analiz ediliyor. Böylece Diyarbakır’da yaşayan kadınların ihtiyaçlarının ne şekilde değiştiği daha kolay anlaşılabilir. Araştırmanın bir diğer konusu da toplumsal cinsiyet çalışmaları yürüten örgütlerin nasıl etkilendiğidir.

Product details
Date of Publication
Aralık, 2020
Publisher
Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü
Number of Pages
65
Licence
Tags