seçimlerden önce genleri neden dinlemeliyiz

İktidar çözüm mü muhalefet umut mu?

İlk Oyunu Kullanacak Genç Seçmenin Oy Verme Stratejileri ve Kurumsal Siyasetten Beklentileri
For free

Çalışma 2023 Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlerde ilk kez oy kullanma hakkına sahip, muhalif ve İstanbul’da yaşayan gençlerin oy verme stratejilerini ve kurumsal siyasete bakışını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, sorunlarının çözümü çok derinden siyasete bağlı ama siyasette yeterince temsil edilmeyen hatta toplumsal özne olarak görülüp muhatap alınmayan gençlerin siyaset algıları, sorunları ve siyasetten talepleri hakkında ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu hususta farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın amacı, sınıfsal ve kimliksel olarak kurumsal siyasetin görmediği ve görmezden geldiği ilk kez oy kullanma hakkına sahip İstanbul’daki gençlerin oy verme stratejileri çerçevesinde kurumsal siyaset alanına ve alanının aktörlerine bakışını ve kurumsal siyasetten beklentilerini gençlerle tartışarak ortaya koymaktır. Rapor, demokratikleşme için önemli bir dönüm noktası olan seçimler öncesi gençlerin oy verme stratejilerini, kurumsal siyaset alanı ile ilişkisini, Cumhurbaşkanı aday niteliklerine bakışını ve Türkiye'nin sorunlarına yönelik görüşlerini tespit etmeyi hedeflemektedir.

Product details
Licence
Files
oy-rehber.pdf