mülteci mutabakatı kriz raporu kapak
Rapor

AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’ndaki Kriz Halinin Ötesine Geçebilmek:

Sürdürülebilir, Hak Temelli AB Sığınma ve Mülteci Politikalarına Doğru
For free

Dr. Olaf Kleist, “AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’ndaki Kriz Halinin Ötesine Geçebilmek: Sürdürülebilir, Hak Temelli AB Sığınma ve Mülteci Politikalarına Doğru” başlıklı bu raporda, hem 2015 bağlamına hem de mutabakata götüren aşamalara dair genel bir bakış sunuyor. Bu çalışma, bu politikanın etkilerini de değerlendirip Yunanistan, Türkiye ve Avrupa Birliği için doğurduğu sonuçları da gözden geçiriyor. Dr. Kleist tarafından yapılan bu analiz, onu, AB’nin Türkiye’yle içinde bulunduğu mevcut mutabakata hak temelli ve sürdürülebilir, güçlü bir alternatife ihtiyacı olduğu sonucuna götürüyor ve daha genel bir AB sığınma ve mülteci politikası reformuna dair tasavvurunu da ortaya koyuyor.

Product details
Licence