Dr. J. Olaf Kleist

Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları alanında uzman bir siyaset bilimcidir. Çalışmalarını Berlin’deki Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi’nde (DeZim) sürdürmektedir. Öncesinde Osnabrück Üniversitesi, Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmaları Enstitüsü (IMIS) ve Oxford Üniversitesi, Mülteci Çalışmaları Merkezi (RSC) bünyesinde bulunmuştur. İlgi alanları mültecilerin korunmasına ve çeşitli siyasal düzlemlerdeki mülteci politikalarına odaklanır. Yakın zamanda (2022) yayınlanacak “Gewaltschutz in Geflüchtetenunterkünften” [Mülteci Barınma Yerlerinde Şiddete Karşı Koruma] (yayım aşamasında) ve “Flucht- und Flüchtlingsforschung: Handbuch für Wissenschaft und Studium” [Mültecilik ve Mülteci Çalışmaları: Araştırma ve İnceleme El Kitabı] (Nomos Yayınları) başlıklı kitapların eş editörüdür.