Türkiye'de Almanya Algısı Araştırması

Çalışma hakkında

Global Academy ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda yürütülen “Türkiye’de Almanya Algısı Araştırması” kapsamında, Türkiye’de kamuoyunun Almanya ile ilgi algılarını ve Almanya’ya yönelik yaklaşımlarını saptamayı hedefledik. Araştırmanın nicel bölümünün saha çalışmaları Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama tarafından, 2021 yılının Ekim ve Kasım aylarında Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde, 18 yaş üstü 1.500 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Nitel bölüm kapsamında gerçekleştirilen odak grup çalışmalarında ise Aralık 2021’de 6 grupta toplam 36 kişiyle görüşüldü.

Araştırma kapsamında sorulan “Size sayacağım ülkeler arasından genel olarak Türkiye’nin en önemli 5 ortağı olan ülkeyi sırasıyla belirtir misiniz?” sorusuna en çok Azerbaycan (%79,6) yanıtı verilirken bunu ABD (%69,2) ve Almanya (%65,6) yanıtları izledi.

Ankete verilen yanıtlardan otomobil ve beyaz eşyada Almanya’nın ürün menşei olarak belirgin bir farkla en etkili ülke olduğu görüldü. “Almanya denildiğinde aklınıza ilk gelen unsuru söyler misiniz?” sorusuna %8,9 ile en çok otomobil yanıtı verildi.

Ankete katılanların %66,6sı Almanya’yı genel olarak beğendiğini ifade ederken bunun nedenleri arasında iyi bir ekonomisi olması (%13,5) ve nitelikli yaşam tarzını mümkün kılması (%8,2) ön plana çıktı.

Ankete katılan yaklaşık her beş kişiden dördü Almanya’nın Avrupa Birliği’nin siyasi açıdan en etkili ülkesi olduğunu söylerken aynı zamanda Türkiye için de önemli bir siyasi ortak olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte araştırma kapsamında görüşülenlerin yaklaşık üçte ikisi Almanya’nın Türkiye’nin çıkarları için zararlı olduğunu ve Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu da düşünüyor.

Görüşmecilere Almanya’da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısı sorulduğunda doğru yanıt olan “150.001 ve üstü”nü işaretleyenlerin oranı %14,9’da kaldı. BMMYK’nin verilerine göre 2021 yılı ortası itibarıyla Almanya’da 600.000’in üzerinde Suriyeli mülteci yaşıyor.

Araştırmaya katılanlara “Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Almanya’nın politikaları” sorulduğunda “Türkiye’ye yetersizse de olsa destek olmuştur” yanıtı %39,4 ile öne çıktı. Bunu %23,3 ile “AB mülteci politikalarının belirlenmesinde Türkiye’ye en geniş desteği veren ülke olmuştur” yanıtı izledi. Katılımcıların %16,8’i Almanya’nın “Türkiye’ye yeterli yardımda” bulunduğunu söylerken %14,8’i Türkiye’yi yalnız bıraktığını, %5,7’si ise konuya hiç ilgi göstermediğini ifade etmiştir.

Raporlar