Ekonomik Kriz Dönemi ve 6 Şubat Deprem Sonrasında: Afet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları İçin Öneriler
Rapor

Ekonomik Kriz Dönemi ve 6 Şubat Deprem Sonrasında: Afet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları İçin Öneriler

For free

Ekonomik kriz ve pandeminin etkisiyle halihazırda gündemde olan yoksullaşma, 6 Şubat depremi ile birlikte ülke çapında derinleşerek yayıldı. Deprem sonrasında barınma krizinin ve afet yönetimindeki eksikliklerin daha da belirgin hale gelmesiyle beraber özellikle seçim sürecinde politika yapıcıların gündemine giren derinleşen yoksullukla mücadelede hak temelli ve çok boyutlu bir yaklaşımın göz ardı edilmesi tehlikesinden endişe duyan Derin Yoksulluk Ağı, öz deneyimine dayanarak savunuculuk ve lobi çalışmaları yapmaya afet ve yoksulluk ilişkisi özelinde de devam etmektedir. 

Elinizdeki çalışma, “Ekonomik Kriz Dönemi ve 6 Şubat Depremi Sonrasında Afet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları için Öneriler” kapsamında yapılan bir meclis izleme çalışması doğrultusunda verilen önerileri içermektedir. 

Detaylı bilgi için: https://derinyoksullukagi.org/ekonomik-kriz-donemi-ve-6-subat-deprem-sonrasinda-afet-ve-yoksullukla-mucadele-politikalari-icin-oneriler/

Product details
Licence