Pendemi döneminde derin yoksulluk araçtırması kapağı

Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması

Rapor-Yayın
For free

Açık Alan Derneğinin Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ile hazırladığı „Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması: Yerel Yönetimlere Kriz Dönemi Sosyal Destek Programları için Öneriler“ raporu yayınlandı. Rapor pandemi döneminde İstanbul’da derinleşen yoksulluğu gözler önüne seriyor.

Rapor ayrıca pandemi sürecinde derin yoksulluk yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ne kadar erişebildiklerine odaklanarak olası yeniden kapanma durumunda bu haneleri destekleyebilmek üzere yerel yönetimlere öneriler sunmaktadır.

Tek göz odalı evde 7-8 kişi yaşayanların, geçimini günlük işlerle sağlayanların, evinde suyu akmayanların, sağlıklı ve dengeli beslenmek bir yana karnını doyuramayanların, televizyonu, tableti, interneti olmayanların; derin yoksulluk yaşayanların sürdürülemez koşullarını ortaya koymaktadır.

Detaylı bilgi için: https://derinyoksullukagi.org/2020/11/23/pandemi-doneminde-derin-yoksulluk-ve-haklara-erisim-arastirmasi-yerel-yonetimlere-kriz-donemi-sosyal-destek-programlari-icin-oneriler/

 

Product details
Date of Publication
2020, Kasım
Publisher
Derin Yoksulluk Ağı & Açık Alan Derneği
Number of Pages
64
Licence
Table of contents

İÇINDEKILER
GİRİŞ.......................................................................................................................................................1
DEMOGRAFIK BILGILER...................................................................................................................3
1. Hane Tipi...........................................................................................................................................3
2. Çocuk Yaş Aralığı ............................................................................................................................4
3. Sabit Giderler....................................................................................................................................4
ÇALIŞMA HAYATI..................................................................................................................................7
1. İş Bilgisi ..............................................................................................................................................7
1.2. Günlük ve Güvencesiz Çalışma .................................................................................................7
2. İş İhlalleri / Çalışma Koşulları ve Sendika / Meslek Örgütü Üyeliği ...................................8
3. Çalışan Aile Üyesi .............................................................................................................................9
3.1. Çocukların Çalışması...................................................................................................................10
4. Çalışmama Sebebi ...........................................................................................................................10
5. Pandemiyle Sekteye Uğrayan İş...................................................................................................10
YAŞAM ALANI & GÜVENLIK..............................................................................................................13
1. Kira ve Evsizlik Riski...................................................................................................................... 13
1.1. Çadır Ve Barakada Yaşam...........................................................................................................15
2. Güvenlik..............................................................................................................................................15
3. Ev Koşulları....................................................................................................................................... 17
3.1. Kişisel Alan..................................................................................................................................... 17
3.2. Temel Barınma Gereksinimleri................................................................................................ 17
3.3. Isınma...............................................................................................................................................22
BESLENME & TEMEL BAKIM.............................................................................................................23
1. Yetersiz Beslenme.............................................................................................................................23
2. Pandemiyle Gelen Açlık...................................................................................................................23
2.1. Öğün Atlama....................................................................................................................................24
2.2. Sınırlı Besin......................................................................................................................................25
2.2. Sokağa Çıkma Yasakları ve Beslenme.......................................................................................25
2.3. Gıdaya Ulaşmak İçin .....................................................................................................................25
2.3.1. Veresiye Almak.............................................................................................................................25
2.3.2. Çöpten Yiyecek Toplamak..........................................................................................................27
2.3.4. Komşularla Dayanışmak.............................................................................................................27
2.3.5. Derin Yoksulluk Ağı’ndan Destek Almak................................................................................27
3. Bebek Bezi & Maması.........................................................................................................................28
4. Hijyenik Pede Erişim .........................................................................................................................29
5. Kişisel Bakım ve Temizlik Malzemelerine Erişim......................................................................30
SAĞLIK........................................................................................................................................................31
1. Sosyal Güvence ................................................................................................................................... 31
2. Kronik Hastalık.................................................................................................................................... 31
3. İlaca Erişim........................................................................................................................................... 31
4. Psikolojik Destek...................................................................................................................................32
44 Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk Ve Haklara Erişim Araştırması
4.1. Pandemi Döneminde Psikolojik Destek.......................................................................................32
5. Maske Ve Dezenfektana Erişim........................................................................................................ 33
EĞİTİM..........................................................................................................................................................35
1. Okul...........................................................................................................................................................35
1.1 Eğitimden Kopma................................................................................................................................35
1.2. Eğitim Değişim İçin Umut Kaynağı ...............................................................................................38
1.3. Eğitimde Destek İhtiyacı...................................................................................................................38
2. Uzaktan Eğitime Katılım & Engeller.................................................................................................39
2.1. Uzaktan Eğitimde Yetişkin Desteği İhtiyacı.................................................................................40
2.2. Çocukların Kendilerine Ait Alanlarının Olmaması....................................................................40
2.3. Çocukların Ders Saatlerinin Çakışması.........................................................................................40
2.4. Dijital Eşitsizlik.....................................................................................................................................41
2.5. “Uzaktan Eğitim Çok Büyük Bir Engel”..........................................................................................41
SOSYAL HAYAT............................................................................................................................................. 43
1. Pandemi Öncesi Sosyal Hayat..............................................................................................................43
2. Pandemide Evde Geçirilen Zaman......................................................................................................45
2.1. Çocuklar “Ne Dışarıda Ne Evde” ......................................................................................................45
2.2. Evde Çatışmanın Artması...................................................................................................................46
SOSYAL DESTEKLER....................................................................................................................................47
1. Düzenli Sosyal Destek.............................................................................................................................47
1.1. Yerel Yönetimlerden Alınan Destekler............................................................................................49
1.2. Desteklere Ulaşamamak......................................................................................................................49
1.2.1. Başvuru Mekanizmalarına Erişememek.....................................................................................49
1.2.3. Destek Kriterlerine Uymamak........................................................................................................49
1.2.4. Başvurulara Cevap Alamamak.......................................................................................................50
1.2.4. Görünmez Olmak Ve Umutsuzluk..................................................................................................50
2. Pandemi Döneminde Sosyal Destek.....................................................................................................51
2.1. 1000 Tl Sosyal Destek............................................................................................................................51
2.2. Pandemi Döneminde Alınan Diğer Destekler.................................................................................52
2.2.1. Pandeminin Acil İhtiyaçlar Doğurması.........................................................................................53
2.2.2. Ev İncelemelerinin Yapılamaması..................................................................................................53
2.2.3. Pandemi Döneminde Gıda Destekleri............................................................................................54
3. Ne Farklı Olsaydı?......................................................................................................................................54
3.1. Sosyal Destek Başvuru Değerlendirmelerinde Düzenleme İhtiyacı.........................................55
3.1.1. Desteklerin Dağıtımının Adilliğine Yönelik Sorgulama............................................................55
3.1.2. Kriz Döneminde İhtiyaçların Görülmesi.......................................................................................56
SONUÇ VE ÖNERILER....................................................................................................................................57
İstihdam............................................................................................................................................................57
Yaşam Alanı & Güvenlik...............................................................................................................................57
Beslenme & Temel Bakım.............................................................................................................................58
Sağlık..................................................................................................................................................................58
Eğitim.................................................................................................................................................................58
Sosyal Hayat.....................................................................................................................................................58
Sosyal Destekler..............................................................................................................................................59