Kürt gençliği raporu 2020

Kürt Gençler 2020 Raporu:

Benzerlikler, Farklar ve Değişimler
For free

Kürt Çalışmaları Merkezinin, Yaşama Dair Vakıf ve Rawest Araştırma ile birlikte yürüttüğü Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteklediği Kürt Gençler 2020: Benzerlikler, Farklar ve Değişimler konulu araştırma raporu yayımlandı.

Araştırma, Türkiye’de yaşayan 18-30 yaş grubundaki Kürt gençlerini daha yakından tanımayı amaçlıyor. Kürt gençlerin Türkiyeli gençliğin geneli ile aralarında benzerlikler ve farklılıklar, Kürt gençlerin gelecek planları ve dünya görüşleri araştırmanın ana temasını oluşturuyor.

Araştırma kapsamında; 8 ilde 18-30 yaş aralığındaki 1473 kişiyle anket çalışması, 100 kişiyle de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca araştırma çeşitli kategorilere mensup gençlerin dahil olduğu toplam 16 odak grup toplantısı ile derinleştirildi.

Araştırmadan edinilen veriler; kültürel yapı, kimlik, göç, ana dil, ayrımcılık, sekülerleşme, siyasi eğilimler ve de-radikalizasyon gibi başlıklar altında tasnif edildi.

Araştırma, Türkiye gençliğinin önemli bir kısmını oluşturan Kürt gençler hem Kürt siyasetinin hem de genelde Türkiye siyasetinin dönüşümünde kilit bir rol oynuyor. Mevcut çalışma, Türkiyeli Kürt gençlerin ve genç yetişkinlerin siyasal ve sosyal tercihlerini resmetmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, bu araştırma Kürt gençlerin birbirleri ve Türkiye’deki gençliğin geneli ile aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların altını çiziyor ve ayrıca Kürt gençlerin endişelerini, beklentilerin, gelecek planlarını, dünyaya yönelik tercihlerini ana hatlarıyla sunuyor.

Product details
Licence
Tags