GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA SÜRECİNİN FARKLI BOYUTLARI

For free
Product details
Date of Publication
Aralık 2008
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği türkiye Temsilciliği
Number of Pages
25
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
Table of contents

Türkiye’de Geçmişle Hesaplaşma: Dil ve Yöntem                               5
Ulrike Dufner
Medya Takibi: Geçmişle Hesaplaşma                                                 7
Antjie Krog
Annelik ve Geçmişle Hesaplaşma                                                     12
Aksu Bora
Sözlü Tarih Çalışmaları ve Geçmişle Hesaplaşma                             15
Mine Göğüş Tan
Geçmişle Hesaplaşma: Fotoğrafta Kadın da Var-Mecazi Değil Lâfzî 18
Eser Köker

Tags