Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacizden Korunma Politikası

Bilgilendirme

Heinrich Böll Stiftung (HBS), insanlara, yaş, köken, sınıf, kültür, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve politik görüşlerine bakılmaksızın saygı göstermeyi temel alan bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Bu taahhüt, genel merkezin ve uluslararası ofislerin yanı sıra gönüllüler, bursiyerler, partnerler ve ilgili diğer çalışanlarla birlikte çalışma yürütürken de geçerlidir.

Bu taahhüdün bir parçası olarak HBS cinsel sömürü, istismar, taciz ve/veya cinsiyet temelli herhangi bir şiddet türüne tolerans göstermeyecektir. Bunu, tüm personelimiz, bağlı ortak kuruluşlar ve birlikte çalıştığımız kurum ve kişileri de kapsayan, paylaşılan bir sorumluluk ve ortak görev olarak görüyoruz.

Bu sayfada, tüm HBS Türkiye ofisi çalışanları, danışmanlar; bursiyerler; ortaklar ve çalışanları, yükleniciler ve diğer ilişkili kişiler için geçerli olan Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacizden Korunma Politikamız hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, HBS çalışanları ve ilgili kurum/kişilerin dahil olduğu toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddete dair herhangi bir şüphe veya endişenizi bildirebileceğiiz iletişim bilgileri yar almaktadır.

Bildirim

HBS çalışanlarının ya da HBS’nin işbirliği içinde olduğu kişilerin cinsel sömürü, istismar ya da taciz gibi fiiller işlediğinden şüphe eden ya da bu konuda endişeleri olan herkes, bu durumu sözlü ya da yazılı olarak yerel ofislerdeki CSİTK Merkezi Vaka Yönetim Ekibine bizzat, e-posta veya telefon yoluyla ismini vermeden bildirebilir. Tüm beyanlar, katti bir gizlilik içinde ele alınacaktır. Şikayet ve başvuru yönetim sürecinde mağdurun yanı sıra; tanıklar , iddia sahibi ve şüpheli dahil tüm kişilere onurlu ve saygılı davranılacaktır. Mümkünse destek sağlanacaktır.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği CSİTK Sorumlusu

Yonca Verdioğlu

tr-safeguarding@tr.boell.org 

+90 212 249 15 54

Pseah politikası kapak

Heinrich Böll Stiftung Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacizden Korunma Politikası

Heinrich Böll Stiftung (HBS), insanlara, yaş, köken, sınıf, kültür, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve politik görüşlerine bakılmaksızın saygı göstermeyi temel alan bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Bu taahhüt, genel merkezin ve uluslararası ofislerin yanı sıra gönüllüler, bursiyerler, partnerler ve ilgili diğer çalışanlarla birlikte çalışma yürütürken de geçerlidir.