Demokrasi

İnsan Haklarının 70 Yılı. Bölünemez. Devredilemez. Evrensel.

takdim

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bundan 70 yıl önce kabul edilmiştir. Demokrasi, insan hakları, haysiyet ve özgürlük herkese şiarıyla dünya genelindeki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. İnsan Hakları Üçlüsü olan; Demokrasi, Ekolojik ve Sürdürülebilirlik çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

By Barbara Unmüßig

Demokrasi alanı içeriği

Medyada Orta Avrupa usulü el koyma

Orta Avrupa'da yabancı yatırımcılar pazarı terk ederken, yerli oligarklar önlerine gelen ne varsa satın alıyorlar. Bölgede çıkar grupları bilgi üzerinde yarı-tekel oluşturuyorlar

By Krisztián Simon

Atom bombasının feminist eleştirisi

Nükleer silahların ne derece ataerkil araçlar olduğunu ve ayrıcalıklı birkaç hükümetin envanterinde bu silahların tutulmasını savunmanın ataerkilliğe nasıl hizmet ettiğini, feminist bir analizle anlamak mümkün.

“Yumruk gibi söz”lerle politika

Esasen, öfke ve husumeti çoğaltarak estetize eden bir dille karşı karşıyayız. Tekrarlarla kendi kendini de coşturan bir ajitasyon dili... Her şeyin açıklamasını bir kalıp söze sığdıran bir fanatizm dili…

By Tanıl Bora

Profesyonel medyanın av mevsimi mi?

Kamboçya’da gazeteciler casuslukla, Myanmar’da drone kullanmakla ya da sözde ‘resmi sırlar yasası’nı ihlal etmekle suçlanıp dava konusu oldular. Haber kanalları, yüklü cezalar karşısında Kamboçya’da da olduğu gibi iflas ettiler. Filipinler’de medya kuruluşları eleştirel haberlerden hoşlanmayan hükümet yetkilileri tarafından sürekli ‘sahte haber’ kanalları olarak yaftalanmakta.

Trans Anma Günü: Sempatiden Dayanışmaya

Bugün, 20 Kasım, Trans Anma Günü. Geniş çaplı sistemik eşitsizlikler hala mevcut- özellikle üç önemli alamda: Toplumsal cinsiyet kimliği/ifadesi, seks işçiliği ve göç.

Kadın Müzesi:

Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı Sonuç Raporu

Yurttaşlık Sözleşmesi

Demokratik olarak bilinen ülkeler de dahil olmak üzere sivil toplum üzerindeki baskı tüm dünyada yükselişte. Özellikle demokrasi, insan hakları ve toplumsal ve çevresel adalet savunuculuğu yapan aktivist ve örgütler baskı altında.

diğer içerikler

Yayınlar

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDAN PORTRELER

pdf

Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır. Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilere değil, siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde yapılmıştır.

Demokrasi

Türkiye’de demokrasi için çalışıyoruz...

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye’de insan hakları ve özgürlüklerin korunması, etnik, din ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı toplumsal barışı ve eşit hakları savunan bir demokrasinin yerleşmesi çabalarına müdahil olmak istiyor. Özgürlükçü, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışını desteklemek, ileriye taşımak öncelikli hedefimiz.