marmara-bolgesindesecmen-egilimleri.jpg
Harita

Marmara Bölgesi’nde Seçmen Eğilimleri

Komşularımız Kimlere Oy Vermiş?
For free

Marmara Bölgesi’nde Seçmen Eğilimleri, Komşularımız Kimlere Oy Vermiş? başlıklı çalışma, 14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarını tüm yurttaşlarca sorgulanabilir ve değerlendirilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir ‘Yeni Nesil Dijital Seçim Atlası’dır

Marmara Bölgesi’nde Seçmen Eğilimleri, Komşularımız Kimlere Oy Vermiş? başlıklı çalışma, 14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarını tüm yurttaşlarca sorgulanabilir ve değerlendirilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir ‘Yeni Nesil Dijital Seçim Atlası’dır.

Türkiye’de seçim sonuçları genellikle siyasal mesajlar ve sayısal dağılımlar üzerinden değerlendirilir. Oysa siyaset alanı, kaynak tahsisi ve ideolojilerle ilgili olduğu kadar, mekansal dağılımlar ve etkileşimlerle doğrudan ilişkilidir. Metodolojik zorluklar Türkiye’de sandık ve mahalle düzeyinde elde edilen seçim sonuçlarının kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmesini geciktirmiştir. Bu nedenle Türkiye’de yüksek çözünürlükte seçim coğrafyası çalışmaları son derece yetersiz durumdadır. Seçim coğrafyası alanının yetersizlikleri, yerel siyasi tercih profillerinin ardındaki sosyal, demografik, ekonomik farklılaşmayı izlemeyi ve değerlendirmeyi engellemektedir. Konvansiyonel seçim haritaları, ayrıntı düzeyi ve çözünürlük açısından yetersizdir. Çalışmada kullanılan dasimetrik harita yöntemi, bilgiyi idari birim sınırları üzerinden vermek yerine, idari birim içindeki yerleşme lekeleri itibariyle derleme ve değerlendirme fırsatları sağlamaktadır. Bilebildiğimiz kadarıyla Türkiye’de daha önce hiç kullanılmayan bu yaklaşım ve web portalı,

  • Siyasi partilerin yerel performanslarını değerlendirme, seçim sonuçlarını sosyal, ekonomik ve domografik verilerle birlikte yorumlama,
  • 2024 yerel seçimler öncesi siyasi partilerin seçim çalışmaları ve politika üretim süreçlerine geçerli veri desteği sağlama,
  • Siyasi partilerin, STK’ların (Örn: Oy Ve Ötesi) ve yurttaşların seçim güvenlik çalışmalarını kolaylaştırma,

Açısından önemli katkılar sunabilecektir.

Bu web sitesi projesi Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi bünyesinde, Heinrich Böll Stiftung Derneğinin desteği ile gerçekleştirilmiş ve 9 Kasım 2023 tarihinde yayına başlamıştır. Proje kapsamında, Marmara bölgesinde 11 ilde, yaklaşık 6500 köy ve mahallenin 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları üzerinden on iki lejant kategorisi oluşturulmuş, bulgular, mahallelerin yerleşik alanlarını gösteren bir dasimetrik altık haritaya işlenmiştir.

Tanıtım sayfası için tıklayınız: https://experience.arcgis.com/experience/8d165a7e4f474f4ba919aabbd81351dc

Harita için tıklayınız:

https://experience.arcgis.com/experience/8d165a7e4f474f4ba919aabbd81351dc/page/Harita/

Product details
Licence