Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Değiştirilen Yeradları

Image removed.

Sevan Nişanyan tarafından kaleme alınan raporda Cumhuriyet tarihi boyunca, farklı dönemlerde Türkiye hükümetlerinin yer isimlerini değiştirirken izlemiş olduğu siyaset ve bu siyasetin dayandığı ideolojik arka plan yer almaktadır. Ayrıca, uygulanan politikalar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ve hükümetlerin yer isimleri ile politikaları ile azınlıklar, Kürt sorunu ve diğer kültürel konulardaki politikaları arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Raporda bölgelere göre farklılık gösteren yer ismi değiştirme siyasetinin bugünün Türkiye siyasi coğrafyası ile ilişkisi de irdelenmektedir.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız.
“20. Yüzyıl Türkiye’sinde değiştirilen yeradları” tablosuna www.nisanyanmap.com sitesinden ulaşabilirsiniz.