Sessizliğin Duvarlarını Yıkmak

Suriye Kültür Evi Derneği,  Heinrich Böll Stiftung Derneğinin katkılarıyla Ocak 2014 tarihinde Metis Yayınları’ndan çıkan Devrimleri Yazmak: Tunus’tan Suriye’ye Arap İsyanından Sesler kitabı çerçevesinde SALtT Galata Oditoryum’da bir panel düzenlemektedir. 17 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşecek panelin katılımcıları, kitabın editörlerinden Layla Al Zubadi, kitabın yazarlarından Suriyeli yazar Samar Yazbek, Suriyeli yazar ve Suriye Kültür Evi Derneği kurucularından Yassin al Haj Saleh ve Suriye Kültür Evi Derneği kurucularından Şenay Özden’dir. Panelin ana tartışma konusu Suriye devrimi örneğinden yola çıkarak Arap isyanları ve yazma eylemidir. Toplumsal hareketler ve toplumsal dönüşümler çerçevesinde “söz üretme” ve tartışma alanı yaratma pratikleri, kişisel deneyimler ile toplumsal deneyimlerin hangi noktalarda kesiştiği,  kadınların toplumsal hareketlere katılımı panelin tartışma konuları arasındadır.