Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

Image removed.

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu

30 Mart 2013

Sosyal medya kullanım oranının dünya çapında baş döndürücü bir şekilde artması çağdaş toplumların bilgi paylaşımını radikal bir biçimde değiştirdi. Dünyada 500 milyon Twitter ve bir milyardan fazla Facebook kullanıcısından bahsediliyorsa, YouTube’da bir günde tam dört milyar video izleniyorsa ve her geçen saniye bu mecraya milyonlarca kişi katılıyorsa artık bambaşka bir iletişim evreninde olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir.

Sosyal medya bir yandan bireyi bambaşka güçlerle donatırken öte yandan da yazılı, görsel ve işitsel içeriğin kitlelere çoğu zaman kontrolsüz yayılması, öngörülmesi güç sonuçlar doğurmaktadır. İnternet, sınırları kaldırarak küreselleşme, hukuk ve demokrasi tartışmalarının yeniden gözden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Artık yirminci yüzyılı biçimlendiren entelektüel tartışmalar dijital medya teknolojileri ışığında yeniden ele alınmalı, toplumların dönüşümü irdelenmeli, ortaya çıkan yeni olgular tartışılmalıdır.

Bu hedefle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği sosyal medyayı dört farklı bağlamda masaya yatıran bir konferans düzenlemektedir. İfade özgürlüğü tartışmalarını merkeze koyarak bu meseleyi farklı boyutlarıyla, derinlemesine ele alan bu bilimsel buluşmada alanında yetkin isimlerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu bağlamda ilk oturumda sosyal medya gibi dinamik bir alanın ifade özgürlüğünün hukuksal hatlarını ne kadar zorladığı, ulusal ve uluslararası düzlemde hukuki düzenlemeler ve sınırlamalar tartışılacaktır.

İkinci oturum siyasal iletişim süreçlerinde sosyal medyanın rolü üzerinde yoğunlaşacaktır. Son dönemde politik kampanyaların da önemli bir aktörü haline gelen sosyal medyanın yurttaşların demokrasiye katılımında nasıl rol oynayabileceği, e-devlet, e-demokrasi gibi kavramların oluşumunun tartışılması da bu oturumun konularından olacaktır.

Üçüncü oturumda ise demokratik katılımın ve yurttaşın protesto hakkının sanal ortama taşınma yolları ele alınacaktır. Toplumsal değişimi, siyasal muhalefeti ve dev politik ve finansal güçlere başkaldırıyı sosyal medya kullanımıyla gerçekleştirmeye çalışan aktivistler de bu oturumda deneyimlerini paylaşacaktır.

Dördüncü ve son oturumda ise sosyal medya kullanımının gazetecilik pratikleriyle buluştuğu noktalar irdelenecektir. Habercilik sürecine eklemlenen ya da alternatif olarak geliştirilen sosyal medya aplikasyonlarının ana akım medyaya etkileri de farklı açılardan ele alınıp tartışılacaktır.

Konferans sırasında Türkçe/İngilizce simultane tercüme olacaktır. İkinci panelde ise sadece Almanca/ Türkçe simultane tercüme yapılacaktır.

30 Mart 2013, Cumartesi

09.00               Kayıt

09.30-11.30     Birinci Panel: İfade Özgürlüğü, İnternet ve Sosyal Medya                

Yaman Akdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fikret İlkiz, Avukat

Moderatör:    Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.30-11.45Çay-Kahve Arası

11.45-13.45     İkinci Panel: Siyasal İletişim Süreçleri ve Sosyal Medya                                              

Banu Akdenizli, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Lars Kreiseler, Birlik 90/ Yeşiller Partisi Seçim Ekibi Üyesi

Öznur Çalık, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Moderator:    Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

13.45-14.45ARA

14.45-16.45     Üçüncü Panel: Dijital Aktivizm ve Sosyal Medya

Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Jillian York, Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi Direktörü

Serdar Paktin, Kampanya Uzmanı, Change.org

Emrah Uçar, Ötekilerin Postası                     

Moderator:    Esra Arsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

16.45-17.00     Çay-Kahve Arası

17.00-19.00     Dördüncü Panel: Sosyal Medyada Yayın Politikaları

Yigit Kalafatoğlu, Utopic Farm Yeni Medya Ajansı
Nurcan Akad, Gazeteci
Volkan Çağsal, Publik Sosyal Medya Ajansı

Moderator:    Sezai Ozan Zeybek, Akademisyen