Küyerel Düşünce Platformu 2012 dönemi konferansları devam ediyor…

Image removed.

Dünya Çapında yeni bir çağ

Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteklediği ve Zülfü Dicleli’nin katılacağı konferansta Dicleli değineceği konuları şu şekilde özetledi: Tüm dünyada 1980’lerde başlayan köklü bir dönüşüm yaşandığı bu dönüşümler 1492 ile başladığı kabul edilen yaklaşık 500 yıllık batılı modern çağ sona eriyor ve dünya çapında yeni bir çağ başlıyor. Ekonominin, iletişimin, sosyal yapının, devlet ve demokrasinin ve düşünce dünyasının küresel çapta radikal bir değişim geçirmeye başladığı ve daha birkaç on yıla ihtiyaç duyulacağı görünen bu dönüşüm boyunca adil bir dünya mücadelesinin tüm koşulları da değişmeye başlıyor. Yeni bir iş anlayışının, örgütsel yönetimin, yaşam tarzının ve küresel ve yerel yönetişimin ve sosyal adaletin tanımlanmasında YENİ SOL nasıl bir rol oynayabilir? Anlayışlar, talepler, aktörler, örgütlenme ve iletişim, mücadele biçimleri ve süreçler bakımından yeni sol nasıl ortaya çıkıyor? Yeşil hareketin ve kadın hareketinin deneyimi bize ne gösteriyor?