İnternet, Sosyal Medya, Küresel Ağ ve Yeni Toplumsal Hareketler Üstündeki Etkileri

12 Mayıs 2012 tarihinde saat 14.00-18.00 arasında Taksil Hill Otelinde gerçekleştirilecek olan bu konferansta aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır. “Sosyal medya toplumsal yaşama dair ne tür pratikler üretmektedir ve bunlar bir dünya görüşünün oluşmasında ne türden etkiler gösterebilir? Bu pratikler çağdaş demokrasinin yurttaşlar, sivil toplum, siyasi partiler gibi çeşitli aktörleri için ne tür olanaklar sağlar/ ne tür anlamlar ifade eder? Sosyal medya demokrasi ilişkisinde kilit süreçler, kavramlar ve bu ilişkinin yapısal özellikleri nelerdir? Sosyal medya demokrasi adına bir mekân sağlamaktadır, ancak bu mekânın bir kamusal alana dönüşmesinin koşulları nelerdir? Sosyal medya ve demokrasi ilişkisi yeni yurttaşlar, yeni politik mekânlar ve topluluklar üretir mi? Demokrasi ve internet, yeni toplumsal hareketler ve sosyal medyanın rolü” konularını gündeme getirerek tartışılacak.”

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

1961 yılında İstanbul’da doğdu, 1983 yılında İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora  (1990) derecesinde Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladı. 1993 yılında üniversitenin aynı bölümünde Doçent, 1999 yılında ise profesör unvanını aldı.  2004 Aralık’tan beri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmaktadır. Medya Gözlem Platformunun kurucu üyelerinden olan İnceoğlu Medya Takip Merkezi Yayın Danışma Kurulu ile İstanbul Kadın Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesidir. Aynı zamanda kültür/sanat merkezi Garaj İstanbul’un bireysel destekçiliğini de yürütmektedir.

Yard. Doç. Dr. Gülüm Şener

26 Nisan 1976 İstanbul doğumlu. 1999’da Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2000’de Fransa’da Stendhal Üniversitesi İletişim ve Medya Enstitüsü’nde İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans programını bitirdikten sonra 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yeni toplumsal hareketlerin interneti kullanımı üzerine doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanları: İletişim sosyolojisi, yeni enformasyon ve iletişim araçlarının toplumsal etkileri, sosyal medyanın kullanımı, kamusal alan ve yeni toplumsal hareketler. Şener, halen İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Yar. Doc. Dr. Günseli Bayraktutan
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise “Bilgi Endüstrisi ve İletişim Ağları: Türkiye’de Kullanılan Akademik Veri Tabanları Örnek Olayı” isimli tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında tamamlamıştır. 2010 Temmuz’unda aynı enstitüden “Blog Ortamı ve Türkiye’de Blogosferdeki Akademik Entelektüeller Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla doktora derecesi almıştır.  Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Akademik ilgi alanları, yoğunluklu olarak yeni medya bağlamında siyasal iletişim, oyun kültürü, etik ve araştırma yöntemleridir. Bayraktutan’ın yakın zamanlı yayınları arasında, “İktidarın Müzelerinin Sanal Uzamdaki Varlığı Üzerinden Siyasal İletişimi Yeniden Düşünmek.” Yeni Medya Çalışmaları(2007)  Dipnot Yayınları,  (Der. Mutlu Binark)  içinde;  “Devasa Online Oyunlarda Klan Kültürü ve Liderlik Olgusu”, Folklor Edebiyat Dergisi (2007);  “Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekân-Kullanıcı İlişkisi” (M. Binark ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi (2008) Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (M. Binark ile birlikte) (2008) Dijital Oyun Rehberi (M. Binark ve I. B. Fidaner ile birlikte der.) (2009) sayılabilir.

MODERATÖR

C. Tamer Altunay

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazeteleriyle, 2000'e Doğru ve Artı Haber gibi haber dergilerinde muhabir ve editör olarak çalıştı.

İletişimde Kılavuz adlı bir kitabı var. Adayın El Kitabı'nın da yazarlarından.

Mehtap Yücel'le GEO için İstanbul Ermenileri dosyasını hazırladı ve sergisini gerçekleştirdi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Siyaset Okulu’nda siyasal iletişim eğitimi verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı,

Çeşitli Avrupa Birliği projelerinde takım lideri ve uzman olarak görev yaptı, yapıyor. Profesyonel yaşamını yönetici ortağı olduğu pointistanbul iletişim ajansında sürdürüyor.

Küresel ve Yerel Düşünce Derneği (KÜYEREL) ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Yönetim Kurulu Üyesi.