Ne Değişti? Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi - Demokratikleşme

Vakfımız daha önce, 2004 ve 2010 yıllarında gerçekleştirdiği iki kapsamlı alan araştırması ile zorunlu göç sorununu özellikle çocuklar ve gençler açısından ele almıştı. Bu araştırmaların bulguları SES ÇIK/Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri ve SES DUY/Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 2004-2010 Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları isimleriyle yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuş bulunuyor.

Sonuçlarını sizinle paylaşacağımız son araştırmamızda ise ülkemizde zorunlu göç üzerine yapılan çalışmalarda yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğümüz bir konuya eğildik ve “Kürt Kadınlarının Zorunlu Göç Deneyimi”ni ele aldık

Zorunlu göçü izleyen yıllarda neyin değiştiğini sorguladığımız son araştırmamızda özellikle kadınların ve kız çocuklarının özgül deneyimlerine ulaşmayı, zorunlu göçün sonuçlarına, gelinen yerde yaşanan değişime ve/veya sürekliliğe onların penceresinden bakmayı önemsedik.  Kadınların ve kız çocuklarının penceresinden bakarak ulaşılan bilginin, zorunlu göçe ilişkin gerek akademik, entelektüel düzeydeki çalışmalarda ve gerekse de politika üretme süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısının gelişmesine katkı sunmasını umuyoruz.

“Ne Değişti Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi” adıyla yayınlanan araştırma bulgularımızı siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşmak istiyoruz ve sizi 12 Aralık Pazartesi günü Cezayir Restaurant’da bu amaçla gerçekleştireceğimiz basın toplantısına davet ediyoruz.

Yer: Cezayir Restaurant

Adres: Hayriye Cad. No: 12 Galatasaray/ Beyoğlu

(Galatasaray Lisesi'nin arka sokağında, Fransız Sokağı'nın girişinde)

Saat:    10.00–12.00

Tarih:   12 Aralık 2011 Pazartesi

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Tel/Fax:0216 5402462