SiyahBant, Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk

29 Kasım 2013, Tütün Deposu, 18:30-20:00

Adres: Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 

Tophane 34425 İstanbul

SiyahBant Heinrich Böll Stiftung Derneğinin desteğiyle 29 Kasım 2013 Cuma günü Tütün Deposu’nda “Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk” başlıklı bir kitap tanıtımı ve söyleşi gerçekleştirecek.

Toplantıda, Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin desteği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla yıl boyu yürütülen çalıştayların sonucunda tasarlanan SiyahBant kitabı tanıtılacak ve ücretsiz dağıtılacak. Kitap, sanatta ifade özgürlüğünün hukuki kapsamını, araçlarını ve sınırlarını tartışırken, bir yandan da hukuksal açıdan sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahale örgülerini göstermeyi amaçlıyor. Dinleyicilere kitaba kaynaklık eden çalıştaylarda gündeme gelen konuların bir özetini vermek amacıyla hukukçu akademisyenlerin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Toplantıya İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Dr. Ulaş Karan, Eda Çataklar ve SiyahBant’tan Pelin Başaran, Banu Karaca ve Asena Günal konuşmacı olarak katılacaklar.

SiyahBant, sanatta ifade özgürlüğü ve sansür meselesini hukuki açıdan değerlendirmek, mevzuatı incelemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Şubat-Haziran 2013 tarihleri arasında güncel ve plastik sanatlar, gösteri sanatları, sinema, müzik ve edebiyat alanlarında beş kapalı toplantı düzenledi. Bu toplantılar serisine hukuk alanında çalışan akademisyenlerin, hukukçuların ve araştırmacıların oluşturduğu çekirdek bir grup ve her toplantının içeriğine bağlı olarak farklı alanlardan konuk akademisyenler, sanatçılar ve kurum temsilcileri katıldı. Toplantılarda, sansür deneyimi olan sanatçıların da katkılarıyla, bahsi geçen sanat disiplinlerine yönelik tehdit kaynakları ve  bu kaynakların hukuksal çerçevesi derinlemesine incelendi. Bu toplantıların ve araştırmaların sonuçları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Karan tarafından rapor niteliğinde bir kitaba dönüştürüldü. Kitabı ücretsiz olarak Tütün Deposu’ndan temin edebilirsiniz veya SiyahBant web sitesinden indirebilirsiniz.

SiyahBant ile ilgili bilgiyi duyurunun devamında ve web sitesinde görebilirsiniz.

www.siyahbant.org