Kadın Müzesi:

Dünyanın farklı ülkelerinden kadın müzelerini İstanbul’da buluşturan Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan - Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı 20-22 Ekim tarihleri arasında Salt Galata’da gerçekleştirildi. Üç gün boyunca konferansta kadın müzelerinin 21. yüzyıldaki toplumsal değişime yönelik etkileri, kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışıldı.

Konferansın sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.