Kürt Çalışmaları Konferansı II - Demokratikleşme

Image removed.

 

Kürt Çalışmaları Konferansının ikincisi “Osmanlı Dönemi Kürtlerin Sosyal Tarihi”, “Gündelik Hayatın Siyaseti”, “Hafıza, Kültür ve Edebiyat” ve “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme ve Siyaset” başlıkları altında düzenlenecektir. Konferans, Kürtlerin ve Kürt meselesinin tarihini, genellikle yapıla geldiği gibi isyan, ayaklanma ve asayiş boyutları üzerinden ele alan siyasi tarih perspektifi yerine sosyal tarih perspektifinden ele alınacaktır. Kürt siyasetinin özyönetim ve anadilde eğitim gibi majör taleplerini siyaset felsefesi üzerinden ve uluslararası deneyimle ilişkilendirerek tartışmak ve Kürtlerin tabi olduğu eşitsizlik ve tahakküm ilişkilerini sınıf, yoksulluk ve sosyal cinsiyet temaları üzerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Konferans programı