Toplumsal Eylem Retoriği Konferansı

Image removed.

Toplumsal Eylem Retoriği Konferansı, Türkiye'de Haziran 2013'te patlak veren ve Gezi Parkı protestoları etrafında gelişen toplumsal eylemlerin iletişim biçimleri ve retoriğine odaklanmaktadır. Konferans iki temel kolda ilerleyecektir. Konferansın ilk kolu, akademisyenlerin konu ile ilgili akademik çalışmalarının ilk gözlem ve sonuçlarını paylaştıkları oturumlardan oluşacaktır. İkinci kolu ise Gezi Parkı eylemleri etrafında ortaya çıkan yeni iletişim ve yayıncılık pratikleri üzerine, alandaki aktivist ve medya çalışanlarını bir araya getiren ve deneyim aktarımına olanak sağlayan panel ve söyleşilerden oluşacaktır.

Toplumsal Eylem Retoriği başlıklı konferans 13-14 Kasım 2013 tarihlerinde Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi'nde gerçekleştirilecek. Açılış bildirisini Temple Üniversitesinden Herbert W. Simons'un sunacağı konferans http://www.facebook.com/toplumsaleylemretorigi adresinden de canlı olarak izlenebilecek.

Detaylı bilgi için: http://www.ilef.ankara.edu.tr
Konferansın programı için tıklayınız.