Feminist Örgütlenme

Feminist Örgütlenmenin başlığı altında kendini diğer örgütlenme biçimlerinden iktidar, şiddet, hiyerarşi gibi meselelere bakış açısı ile ayırdığını iddia eden feminist örgütlenmeleri Bağımsız Kadın İnsiyatifi, Sosyalist Feminist Kolektif ve Amargi Kadın Dayanışma Derneği deneyimleri üzerinden tartışmaya açılacaktır. Yatay örgütlenme biçiminin yeni iktidar biçimleri yaratıp yaratmadığı, “gönüllülük” esasına dayanan örgütlenme biçiminin az sayıda insanın omuzlarına yeni yükler ekleyip eklemediği, sınıf, etnik köken, din, eğitim düzeyi vs… gibi farklılıkların hiyerarşi üretip üretmediği gibi daha birçok soruyu örgütlenme pratiklerinde karşılaşılan birebir örneklerle birlikte tartışılacaktır.

Tarih: 19 Mayıs 2012 Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Amargi Kadın Dayanışma Derneği

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Cad. No:73/4 Beyoğlu

(İstiklal Benetton Mağazasının karşısında, dondurmacının olduğu bina)