Başka bir aile anlayışı mümkün mü?

Image removed.

Derneğimiz 9-10 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği “Başka bir aile anlayışı mümkün mü?” başlıklı konferansı ile aile kavramını masaya yatırıyor. Toplumsal cinsiyet anlayışının aile politikalarına nasıl yansıdığını ve geçen on yıl boyunca yaşanan değişimi bu konferansta incelemek istiyoruz. Kadınlarla ve toplumsal cinsiyet politikalarının ötekileştirdiği LGBT’lerle bir araya gelerek, bu alanda atılacak adımları belirleyecek talepleri hep birlikte belirlemek bu konferansın başlıca hedefi.

Konferansımız altı panele ev sahipliği yapacak: “İdeal aile” Algısı Nasıl Oluşuyor?; Aile, Emek ve Hukuk; Aileye Yönelik Sosyal Politikalar; Alternatif Aile Modelleri; Şiddet ve Aile; Ailelerin “Öteki”leri, “Öteki” Aileler.

Aile en eski toplumsal kurumlardan biri olarak kadını denetim altında tutmanın, ataerkil iktidarı beslemenin ve toplumsal emek gücünün yeniden üretiminin başlıca aygıtı. Türkiye’de mevcut ataerkil ve heteroseksist aile yapısı, kadın ve erkek üzerinden yükselirken her iki cinsiyet için de cinselliğin sınırlarını tanımlıyor ve kadın-erkek evliliğini hala tek meşru birlikte yaşam biçimi olarak dayatıyor. Ayrıca, feministlerin sürekli altını çizdiği gibi, kadına yönelik şiddetin en yaygın kaynaklarından biri de ataerkil aile yapısı. Evlilik, çocuk, aşk, cinsellik, aileyle uyumlulaştırılmış ücretli çalışma hayatı, ekonomik sorunlar, bir yandan kadınların ağır bedeller ödemesine neden olurken, diğer yandan kadınları aile içine hapsediyor.

Feminist politika evrensel bir kurum olarak bin yıllardan bu yana varlığını sürdürmüş aile kurumu hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Aileye mecbur muyuz? Tek aile biçimi dayatılan aile biçimi midir? Kadınların özgürlüğünün elinden alındığı, heteroseksist cinselliğin dayatıldığı, ekonomik çarkların üretim-tüketim, bakım ve hizmet emeğinin sömürüsü üzerine kurulduğu bu “birlikte yaşam” biçimi dışında başka biçimler yok mu? Bu sorulara yanıt bulmak ve birlikte tartışmak için sizleri Taksim Cezayir Toplantı Salonu’ndaki “Başka bir aile anlayışı mümkün mü?” başlıklı konferansımıza davet ediyoruz. Detaylı bilgiye www.tr.boell.org sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Program

09 Kasım Cumartesi

09.30-09.50 Kayıt

09.50-10.00 Açılış Konuşması, Ulrike Dufner, Heinrich Böll Stiftung Derneği

10.00-12.30 Birinci Panel: “İdeal Aile” Algısı Nasıl Oluşuyor?

Mahremiyetin Fethi: "İdeal Aile" Kurgularından "İdeal Aile"
Politikalarına
İnci Özkan Kerestecioğlu, İstanbul Üniversitesi

Müslüman Kadınlar “İdeal Aile”yi Nasıl Tanımlıyor, Nasıl Sorguluyor? AK Parti’de Aile Anlayışı
Fatma Bostan Ünsal, Muş Alparslan Üniversitesi

İdeal Aile Algısı ve Feminist Tartışmalar
Andrea Petö, Central European Üniversitesi

Moderatör: Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi

13.30-14.00 ARA

14.00-15.30 İkinci Panel: Aile, Emek ve Hukuk

Hangi Çalışma Hukuku? Aile Dostu mu, Kadın Dostu mu?
Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi

İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Esnek Kadın Emeği
Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi

Moderatör: Serap Güre Şenalp, KADAV

15.30-16.00 Çay-Kahve Arası

16.00-18.30 Üçüncü Panel: Aileye Yönelik Sosyal Politikalar

Demografik Dönüşüm Sürecinde İktidar, Kadın ve Aile
Ferhunde Özbay, Boğaziçi Üniversitesi

Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacı Daralıyor: AKP'nin Aile Politikaları ve
Yeni Muhafazakârlık
Deniz Ulusoy, Sosyalist Feminist Kollektif

Aile Temelli Sosyal Politikalar ve LGBT'ler
Mehmet Tarhan, Vicdani Redci / LGBT Hakları Aktivisti

Moderatör: Ali Erol, KAOS-GL

19.00-21.00 Benim Çocuğum Film Gösterimi ve Listag Aileleri ile Söyleşi

21.00-22.30 Kokteyl

10 Kasım Pazar

10.00-12.30 Dördüncü Panel: Alternatif Aile Modelleri

Aile ve Ebeveynliğe Queer Yaklaşım: Türkiye'deki Lezbiyen, Trans ve Queer Ebeveynlerin Deneyimleri
Sema Merve İş, Sabancı Üniversitesi

Aile Dışında Hayat Var mı? Bir Kampanyanın Ardından
Sevgi Adak, Leiden Universitesi / Sosyalist Feminist Kolektif

Avrupa'da Geleneksel Ailenin Dışında Yaşamak: Siyaset, Politika ve Gündelik
Hayat Deneyimi
Sasha Roseneil, Birckbeck Üniversitesi

Moderatör: Hande Birkalan Gedik, Yeditepe Üniversitesi

12.30-13.30 ARA

13.30-16.00 Beşinci Panel: Şiddet ve Aile

Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet
Gökçeçiçek Ayata, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri - Pilot Uygulama
Necla Sulu Gülten, Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi

Devlet Politikaları ile Aile'nin Kurumsallaşması ve Kadınların "Yaşama Hakkı"na Müdahale
Deniz Bayram, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Moderatör: Esen Özdemir, İstanbul Feminist Kolektif

16.00-16.30 Çay-Kahve Arası

16.30-18.30 Altıncı Panel: Ailelerin “Öteki”leri, “Öteki” Aileler

Kimin Kadınları?: Müslümanlaştırılmış Ermeni Kadınlar Üzerinden Aile-Millet-Kadınlar
Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi

Özel ve Kamusal Arasında: Fransa'da Ermeni Görünürlüğü/Görünmezliği
Hakem Al-Rustom, Kahire Amerikan Üniversitesi

Göçmen Kadınlar Ailenin ve Aile Politikalarının Neresindeler?
Ayşe Parla, Sabancı Üniversitesi

Politik Bir Alan Olarak Babalık: Almanya'da Türkiyeli Babaların Deneyimleri
Hande Birkalan Gedik, Yeditepe Üniversitesi

Moderatör: Nazan Maksudyan, Kemerburgaz Üniversitesi