Cumhurbaşkanı Seçimi Bağımsız Gözlem Raporu Yayınlandı

2011 Milletvekili Genel Seçimlerinden itibaren bütün seçimleri izleyen Bağımsız Seçim İzleme Platformu’nun 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Gözlem Raporu yayınlandı.

Platformun bu kez de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gözlemci statüsü talebiyle yaptığı başvuru reddedilmiş olmasına rağmen, fiili olarak demokratik gözetim hakkını kullanmak üzere sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla yapılan çağrılar doğrultusunda izleme gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (ESHİD) yaptığı izleme süreci, platform bünyesindeki 29 sivil toplum örgütü tarafından yürütüldü. Yurtiçinde 14 ilde 252 oy verme yerindeki 767 sandıkta, yurtdışında ise Danimarka Kopenhag’da oy verme işlemleri gözlemlenirken; 106 sandıkta da oy sayımı izlendi. Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre:

Genel olarak Türkiye’deki seçim mevzuatının uluslararası standartlara uygunluğu bakımından ele alındığı raporda, seçim öncesi sürece ilişkin sorunlar “İfade özgürlüğü, Propaganda dili ve Olanak eşitsizliği” olarak tespit ediliyor.

Seçim günü oy verme yeri ve işlemine ilişkin sorunların ele alındığı kısımda ise, sandık kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin ve yaşlıların sandığa erişim oranı gibi konular, seçmenlere dönük (cinsel yönelim, engel, yaş, etnik köken, anadil bakımlarından) ayrımcılığın olup olmadığı elde edilen veriler ışığında analiz ediliyor.

Ekteki raporda platformun elde ettiği verilerin ve mevcut sorunlara dönük çözüm önerilerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.